Báo cáo: “Giảm rủi ro để phát triển bền vững cho ngành gỗ Việt Nam”

Báo cáo được công bố tại Hội thảo “Thực trạng xuất nhập khẩu và chuyển dịch đầu tư ngành gỗ” được tổ chức vào ngày 8/11/2019 tại Hà Nội.  Báo cáo cập nhật tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến hết tháng 9/2019 và chỉ ra những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.

11/11/2019 10:35

Báo cáo được công bố tại Hội thảo “Thực trạng xuất nhập khẩu và chuyển dịch đầu tư ngành gỗ” được tổ chức vào ngày 8/11/2019 tại Hà Nội.  Báo cáo cập nhật các loại hình đầu tư FDI trong ngành gỗ, bao gồm (i) các dự án đầu tư mới, (ii) các dự án tăng vốn và (iii) dự án góp vốn thông qua mua cổ phần. Tìm hiểu thực trạng các loại hình đầu tư theo nhóm sản phẩm, theo quốc gia đầu tư và địa phương đón nhận đầu tư.

11/11/2019 10:17

Báo cáo được công bố tại Hội thảo “Thực trạng xuất nhập khẩu và chuyển dịch đầu tư ngành gỗ” được tổ chức vào ngày 8/11/2019 tại Hà Nội.  Báo cáo cập nhật tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đến hết tháng 9/2019 và chỉ ra những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.

04/10/2019 04:33

In 2017, Vietnam's rubber area reached 969,700 ha, with 67% of the total area ready for latex harvesting (the remaining 37% remains immature). Currently, there are numerous economic actors involved in rubber production, most of which are state-owned enterprises belonging to the Vietnam Rubber Group (referred to as Rubber Group or VRG) and smallholders (also known as rubber smallholders). In 2017, 51% of Vietnam’s total rubber production area consisted of smallholdings

17/08/2019 05:10

Báo cáo  tập trung vào mặt hàng gỗ dán, là một trong những mặt hàng hiện đang có các dấu hiệu bị lợi dụng xuất xứ. Báo cáo cung cấp một số thông tin cơ bản về ngành. Các thông tin này được định hình trong thương mại gỗ dán toàn cầu, với Mỹ là thị trường tiêu thụ và Trung Quốc là quốc gia sản xuất lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là 2 quốc gia có mối quan hệ thương mại gỗ dán quan trọng đối với Việt Nam.

17/07/2019 08:54

VPA/FLEGT - Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản có hiệu lực giữa Việt Nam và EU từ 1/6/2019 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện quản lÝ bền vững rừng cũng như phát triển bền vững ngành chế biến gỗ ở Việt Nam. Từ góc độ thực hiện cam kết VPA-FLEGT, việc bảo đảm gỗ hợp pháp đối với gỗ nhập khẩu và xuất khẩu là tương đối khả thi. LÝ do là tất cả gỗ và sản phẩm nhập khẩu hay xuất khẩu đều phải qua bước kiểm soát tại cửa khẩu. Và tại đây cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm tra tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ thông qua các cơ chế kiểm soát bắt buộc.

03/07/2019 05:22

Tại Việt Nam, hàng năm ngân sách cho mua sắm công chiếm khoảng 20-30% ngân sách Nhà nước. Hiểu theo cách đơn giản, mua sắm công là việc mua sắm các loại hàng hóa và dịch vụ từ nhà cung cấp bằng vốn Nhà nước, phục vụ mục đích sử dụng của các cơ quan Nhà nước cấp trung ương và địa phương, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đoàn thể

27/06/2019 09:53

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo: “Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với ngành gỗ Việt: Chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu”  được tổ chức ngày 21/6/2019 tại Hà Nội, do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS.

27/06/2019 07:54

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo: “Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với ngành gỗ Việt: Chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu”  được tổ chức ngày 21/6/2019 tại Hà Nội, do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS.

27/06/2019 06:26

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo: “Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với ngành gỗ Việt: Chuyển dịch đầu tư nước ngoài, cơ hội và rủi ro trong xuất nhập khẩu”  được tổ chức ngày 21/6/2019 tại Hà Nội, do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) và Tổ chức FOREST TRENDS.

23/02/2019 15:16

Báo cáo cung cấp các thông tin về thực trạng xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam nhằm phác họa bức tranh vĩ mô về các hoạt động này trong năm 2018. Báo cáo chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, rủi ro và cơ hội trong bối cảnh ngành đang hội nhập sâu, toàn diện với thị trường quốc tế đánh giá một số xu hướng trong các hoạt động xuất nhập khẩu của ngành trong thời gian tới, đồng thời đưa ra kiến nghị một số thay đổi của ngành, nhằm góp phần thúc đẩy ngành phát triển theo hướng bền vững.

23/02/2019 15:09

Bản tin "Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xuất khẩu  gỗ Việt Nam" phác họa một số nét cơ bản về các doanh nghiệp FDI hoạt động trong ngành gỗ. Bản tin cung cấp thông tin về  lượng doanh nghiệp FDI trong ngành gỗ là bao nhiêu, quy mô của các doanh nghiệp như thế nào, hoạt động trong những lĩnh vực gì, vai trò của các doanh nghiệp này trong xuất khẩu ra sao. Các thông tin trong Bản tin chỉ là những thông tin ban đầu về thực trạng của khối FDI hoạt động trong ngành. Để có những thông tin chi tiết về khối này cần có những nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới.

08/10/2018 09:47

Báo cáo là sản phẩm hợp tác của các Hiệp hội: VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, Hội cao su Việt Nam và Tổ chức Forest Trends.Báo cáo cung cấp các thông tin:  (1) về chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ gỗ và SPG cao su; (2)nguồn cung gỗ cao su, bao gồm nguồnnhập khẩu, nguồn cung từ đại điền và tiểu điền; (3) nét chính về thị trường xuất khẩu gỗ và SPG cao su của Việt Nam; (4) trường tiêu thụ gỗ và SPG gỗ cao su tại thị trường nội địa và thảo luận về khía cạnh chính sách nhằm góp phần phát trển bền vững ngành chế biến gỗ và SPG cao su trong tương lai.

Trang  1 2 3 ... 5