Công nghệ mới có thể tự động xác định và phân loại các loài gỗ

28/05/2018 12:28
Công nghệ mới có thể tự động xác định và phân loại các loài gỗ

F P, một tổ chức phi lợi nhuận của Canada chuyên nghiên cứu về lâm nghiệp đã chỉ ra rằng có thể tự động tách các loài gỗ mềm với tỉ lệ thành công cao, thúc đẩy năng suất tại một lò sấy khô. 

 autolog, một nhà sản xuất máy cưa tự động của Canada, sử dụng công nghệ FPInnovations, một hệ thống tự động để xác định và phân tách các loài gỗ dựa trên quang phổ hồng ngoại gần (NIR). FP cho biết công nghệ NIR có tỉ lệ hiệu quả hơn 95%.
Ưu điểm của hệ thống này bao gồm giảm chi phí so với phân loại thủ công, ngoài việc cải thiện giá trị, khối lượng và phục hồi trong các hoạt động cưa. Chi phí sấy cũng sẽ được cải thiện thông qua việc phân tách tốt hơn các loài có sự thay đổi trong lịch trình sấy khô. 
Cả việc thiết kế và đánh giá kỹ thuật trong một môi trường được kiểm soát đã được thực hiện thành công, chủ yếu là với các loại gỗ phương Tây. Dựa trên kết quả của một vài thử nghiệm được tiến hành trên các loại gỗ phương Đông, tiềm năng của công nghệ này đã được chứng minh trong các hoạt động lập kế hoạch; tuy nhiên, vẫn cần xác nhận bổ sung các điều kiện chi tiết hơn (như gỗ non, độ ẩm và nhiệt độ biến đổi, đa dạng loài, gỗ thô xanh).
 Sự phân tách thích hợp của các loài gỗ ở các giai đoạn khác nhau của chế biến khúc gỗ thành gỗ là một quá trình phức tạp, nhưng có thể thuận lợi cho nhiều xưởng xẻ. FP cho biết sự phát triển của một công nghệ tự động để xác định và tách các loài gỗ ở giai đoạn cưa chính và thứ cấp cũng như khi làm viền, cắt tỉa, và phân loại, sẽ làm cho nó có giá trị lớn hơn từ mỗi khúc gỗ được xử lý, xác định được loài gỗ tại thời điểm xử lý. 

GỖ VIỆT số 100