Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng: Niềm tin của Thủ tướng Chính phủ.

30/11/2018 02:53

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ Việt Nam đã thông báo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Số 1288/QĐ-TTg) về việc phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng bằng cách thành lập Hệ thống chứng nhận rừng quốc gia về hợp tác quốc tế với Chương trình phê duyệt các quy trình chứng chỉ rừng (PEFC).

Điều này khẳng định tầm nhìn và nhận thức của chính phủ Việt Nam về Quản lý rừng bền vững (SFM) và chứng chỉ rừng hoàn toàn được kết nối thông suốt và cần thiết đảm bảo sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam. Mục đích của Chính phủ là mở rộng hơn gấp đôi diện tích rừng hiện có là 235.000 ha, tăng thêm 300.000 ha vào năm 2020, nâng tổng số diện tích lên hơn nửa triệu ha. Bình luận về sự kiện này, ông Nguyễn Tôn Quyền, Tổng thư kí Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết, “Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến này của Chính phủ để đảm bảo và chứng minh hoạt động quản lý rừng bền vững của nước ta”.

Ông Bùi Chính Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu

          tại một buổi tập huấn tại Hà Nội

Mục tiêu đặc biệt có thể là chứng chỉ nhóm dành cho các hộ gia đình nhỏ, trong khi Chính phủ nhận ra rằng điều này đã phải được thực hiện bằng cách sử dụng cách thức tiếp cận trên quy mô lớn với diện tích tối thiểu 3.000 ha hoặc nhiều hơn, bao gồm cả các vườn cao su hoặc rừng cao su. Một số dự án thí điểm đã được triển khai ở miền Trung Việt Nam. Do đó, các tổ chức có liên quan đã được trao quyền và tài trợ để thực hiện Đề án Hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam (VFCS) bao gồm cả sự công nhận quốc tế của PEFC. Đáp lại thông báo này, ông Bùi Chính Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng trở thành người triển khai và liên lạc chính cho VFCS”. Việt Nam, thông qua chương trình 886, đã triển khai chương trình đào tạo quốc gia về SFM. TS Trần Lâm Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lâm sinh, Viện Hàn Lâm Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam bổ sung, "Trong việc phối hợp đào tạo này, chúng tôi sẽ làm việc để xây dựng các nhóm chuyên gia và giảng viên quốc gia sẵn sàng triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ".

TS Trần Lâm Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lâm sinh, Học viện Khoa học Lâm nghiệp, thực hiện đào tạo
theo Quyết định 886 để xây dựng đội ngũ chuyên môn quốc gia

Bình luận thay mặt cho PEFC International, Richard Laity nói, “Từ khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã thực hiện hai khóa đào tạo ba ngày tập trung vào tìm nguồn cung ứng nhỏ. Tôi rất biết ơn và tự hào khi được làm việc với các bên liên quan về việc phát triển các quy trình chứng nhận quy mô nhỏ ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn hợp tác với nhiều bên liên quan để đạt được lợi nhuận thúc đẩy tính bền vững”.

Tóm lại, quyết định cuối cùng thiết lập VFCS theo cam kết của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn huy động hai năm sẽ cần sự tham gia của tất cả các bên liên quan của Việt Nam làm việc với PEFC International.

Michael Buckley - GV106