Gỗ Việt - Phụ trương chuyên đề Gỗ cứng Hoa Kỳ, T10.2017

14/10/2017 17:17
Gỗ Việt - Phụ trương chuyên đề Gỗ cứng Hoa Kỳ, T10.2017

Thưa quý bạn đọc,

Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ không chỉ về giá trị mà còn luôn hướng tới  mục tiêu phát triển ngày càng bền vững. Đứng trước những đòi hỏi ngày càng cao của người sử dụng đồ gỗ về yêu cầu môi trường. Để hướng tới mục tiêu đó, tạp chí Gỗ Việt gửi tới quý bạn đọc số đặc biệt trong tháng 10 – Phụ trương Chuyên đề Gỗ cứng Hoa kỳ. 

Số báo là sản phẩm hợp tác giữa tạp chí Gỗ Việt và Hội đồng xuất khẩu Gỗ Cứng Hoa KỲ (AHEC- Phụ trương chuyên trang Gỗ cứng Hoa Kỳ tiếp tục giới thiệu tới quý bạn đọc thông tin các loại gỗ cứng hoa kỳ, ứng dụng của các loại gỗ, công cụ để truy suất tính mình bạch của gỗ cứng Hoa kỳ, các nhà cung cấp gỗ nguyên liệu uy tín từ Hoa Kỳ, và các sự kiện của AHEC.

Ban biên tập Tạp chí Gỗ Việt