Gỗ Việt số 108_Báo Xuân Kỷ Hợi 2019

30/01/2019 15:49
Gỗ Việt số 108_Báo Xuân Kỷ Hợi 2019

Thưa Quý độc giả!

Sự phát triển của ngành gỗ đang tiến đến một bước phát triển mới, không chỉ về giá trị xuất khẩu, giá trị gia tăng, phát triển thị trường, tuân thủ những qui định của các hiệp định, mà ngành gỗ còn đang hướng tới những giá trị sống, các giá trị cốt lõi về sản xuất, về thiết kế và thương mại.

Trong một hội nghị về sự phát triển của ngành gỗ trong thời gian gần đây, người đứng đầu Chính phủ cũng đã nói đúng tâm tư và mơ ước của những người trong ngành, đó là xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gỗ Việt Nam và doanh nhân ngành gỗ Việt Nam. Đó không chỉ là sự trăn trở riêng của Thủ tướng Chính phủ, mà còn là suy nghĩ của tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực này, đó là nhiều sản phẩm chúng ta sản xuất được, bảo đảm chất lượng nhưng vẫn phải nhập khẩu do không có thương hiệu để cạnh tranh ở ngay thị trường trong nước. Và làm thế nào để Việt Nam có thể trở thành trung tâm đồ gỗ của thế giới là mục tiêu hướng tới, khi chúng ta chưa nắm chắc được thị trường nội địa, tận dụng được những lợi thế lớn từ các Hiệp định thương mại tự do. Thưa Quý độc giả! Năm 2019 có thể sẽ là năm để khởi đầu cho một xu hướng mới đang được lan tỏa, đó là hướng đến những giá trị sống, về sức ảnh hưởng của thiết kế ấn tượng, thân thiện với môi trường. “Nếu bạn có thiết kế, chúng tôi là nghệ nhân”, đó là chủ đề mà các Hiệp hội gỗ trong cả nước bắt đầu sử dụng, để tạo ra cảm hứng và sức sáng tạo cho các doanh nghiệp trong quá trình phát triển, thu hút các nhà sản xuất lớn trên thế giới cộng tác với các doanh nghiệp Việt Nam, và những quốc gia có thiết kế đẹp, phải tìm đến nơi sản xuất đẹp. Và Việt Nam, sẽ là điểm đến lý tưởng đó. Chúng ta sẽ không chỉ tận dụng được hết nguồn lực trí tuệ, khả năng sáng tạo, và sức bật nội tại của chính mình, mà còn tiếp thu được những tinh hoa của thế giới với ý tưởng phát triển nói trên. Cùng lúc đó, tích tụ cơ hội để xây dựng thương hiệu cho ngành gỗ Việt Nam.

 Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt