Gỗ Việt số 115 - tháng 9,2019

26/09/2019 10:39
Gỗ Việt số 115 - tháng 9,2019

Thưa Quý độc giả!

Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA/FLEGT giữa EU và Việt Nam có hiệu lực đánh dấu một cột mốc quan trọng trong thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa thị trường rộng lớn EU với Việt Nam. Để đảm bảo tuân thủ Hiệp định quan trọng này và hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017, Tổng cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm cần rất nhiều ý kiến tham vấn rộng rãi trong việc xây dựng, trình thông qua các Nghị định, Thông tư liên quan, đặc biệt là Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam từ các chuyên gia, các doanh nghiệp và các Hiệp hội liên quan.

Sứ mệnh quan trọng của Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp, chính là một trong những nỗ lực của Việt Nam trong việc nội luật hóa các cam kết của Hiệp định VPA / FLEGT giữa Việt Nam và EU.

Đây còn là nhận thức sâu sắc, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và các bên liên quan trong vấn đề chống, loại trừ gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp khỏi các chuỗi cung sang các thị trường quốc tế và ngay tại thị trường trong nước.

Việc xây dựng quy định của Nghị định vừa phải phù hợp với cam kết Hiệp định và thông lệ quốc tế, vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm sự thuận lợi chung và lợi ích của các bên về các vấn đề chính là phạm vi điều chỉnh, cấp phép, phân loại doanh nghiệp, độ vênh giữa dự thảo nghị định với hiệp định VPA/FLEGT, các văn bản pháp luật khác, từ các cơ quan chức năng như hải quan hay kiểm lâm, tới các Hiệp hội, doanh nghiệp, và các bên liên quan khác, để có được bản Nghị định đầy đủ nhất, bao quát nhất, đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe từ EU, tạo ra một hệ thống chuẩn mực và giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể nhất về gỗ hợp pháp, cũng như tạo ra sự thông suốt, liền lạc, dễ dàng trong việc quản lý, tạo ra sự thông thoáng cho các hoạt động thương mại, kinh doanh.

Thưa Quý độc giả!

Điều 69 Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; ban hành tiêu chí, thẩm quyền, quy trình, thủ tục phân loại doanh nghiệp khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ.

Chính phủ Việt Nam cam kết nội luật hóa nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gỗ, sản phẩm gỗ trong quá trình khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến, mua bán, xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ thông qua việc xây dựng và thực hiện Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

Do đó, việc xây dựng Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam cho phù hợp với Luật Lâm nghiệp và Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản là cần thiết hơn bao giờ hết và cần nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và giúp sức từ các doanh nghiệp, doanh nhân, những người trực tiếp tham gia vào tiến trình này.

Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt