Gỗ Việt số 116 - tháng 10, 2019

30/10/2019 02:50
Gỗ Việt số 116 - tháng 10, 2019

Thưa Quý độc giả!

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là cuộc cách mạng 4.0 không thể là chuyện xảy ra ở bên ngoài nền kinh tế Việt Nam nói chung hay ngành gỗ nói riêng. Chúng ta không đứng ngoài cuộc của sự vận động công nghiệp này, mà buộc phải tham gia vào nó với sự hiểu biết và trách nhiệm lớn lao.

 

Nghị quyết 52 (Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay còn gọi là Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của Bộ Chính trị - PV) ra đời được đánh giá hết sức đúng lúc, thể hiện rõ trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh và thể hiện khát vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4 này.Nó là một yêu cầu tất yếu, khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc của đất nước.

Thực tế, với việc phát triển mạnh mẽ công nghệ đặc biệt là công nghệ số trong những năm gần đây tạo ra lực lượng sản xuất phát triển rất nhanh chóng thậm chí là bùng nổ. Và từ bùng nổ đó làm cho khuôn khổ thể chế bấy lâu nay - tức thể chế truyền thống - không còn phù hợp nữa. Thậm chí nếu tiếp tục duy trì khuôn khổ này sẽ kìm hãm sự phát triển, do vậy phải có sự thay đổi mạnh mẽ về thể chế.

Thưa Quý độc giả!

Nhìn ở góc hẹp và tiếp cận theo ngành công nghiệp gỗ, cuộc cách mạng 4.0 buộc các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý phải cải tiến, phát triển, sáng tạo để bắt kịp xu thế, tránh bị suy thoái và lạc hậu về mọi phương diện như sản xuất, tiếp thị, quản lý, phát triển thương hiệu, thị trường, nâng cao năng suất, gia tăng giá trị thặng dư, và rất nhiều những chi tiết khác quyết định sự thành công của ngành gỗ.

Các doanh nghiệp gỗ Việt Nam, các cơ quan quản lý, các hiệp hội không thể đứng ngoài cuộc cách mạng này. Chỉ đến khi nào chúng ta thật sự nhìn nhận nghiêm túc ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cuộc cách mạng lớn lao này trong chế biến gỗ, chừng đó chúng ta mới có thể tăng tốc phát triển bền vững cho ngành gỗ và tạo ra một chỗ đứng vững chắc cho ngành gỗ Việt Nam trên thế giới, cả về thương hiệu và chất lượng.

Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt