Gỗ Việt số 117 - tháng 11, 2019

28/11/2019 04:55
Gỗ Việt số 117 - tháng 11, 2019

Thưa Quý độc giả!

Đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã diễn ra trong thời điểm có tính bản lề, đánh dấu cho sự phát triển song hành cùng với ngành gỗ Việt Nam, những yêu cầu mới, những biến động về thị trường, những thay đổi mạnh mẽ trong quá trình hợp tác song phương và đa phương của ngành gỗ, đã đặt Hiệp hội vào một cuộc chuyển biến lớn lao về phương thức hoạt động, về phát huy vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cách mạng công nghệ, doanh nghiệp với luồng thông tin đa dạng về thị trường, nguyên liệu hay nguồn vốn, cũng như giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách tốt nhất, và là nơi để các doanh nghiệp phản biện các vấn đề, khúc mắc với cơ quan quản lý nhà nước.

Ba nhiệm kỳ trước của Hiệp hội gắn liền với bước phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam, đó là một quãng thời gian sôi động, với đà tăng trưởng ổn định về giá trị xuất khẩu, với sự sinh sôi của rất nhiều những doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ ở tất cả lĩnh vực chính.

Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những thời khắc khó khăn của cuộc suy thoái kinh tế, đưa ra những giải pháp, cùng với các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc để giữ vững đà tăng trưởng của ngành gỗ 10 năm trước. Đó là một những thời điểm mà vai trò và giá trị của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản được phát huy ở mức cao nhất. Đồng thời, giúp ngành gỗ Việt Nam đạt được những thành tựu rất lớn trong khoảng thời gian này.

Thưa Quý độc giả!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu cho ngành gỗ đạt giá trị xuất khẩu 20 tỉ vào năm 2025, ngành gỗ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xây dựng thương hiệu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ Việt Nam, phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những nước hàng đầu trên thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ có thương hiệu uy tín trên thị trường thế giới. Đó đều là những mục tiêu lớn và mang tính cách mạng với ngành gỗ trong thời gian tới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ thứ IV của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam vì thế đóng một trọng trách lớn với tình hình mới, gánh vác nhiệm vụ quan trọng để giúp các doanh nghiệp đạt được một tầm cao mới, giúp ngành gỗ phát triển thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ Việt Nam, xây dựng hệ thống thông tin thị trường và tiêu chuẩn sản phẩm, thúc đẩy thương mại điện tử cho các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đảm bảo tuân thủ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các điều ước quốc tế khác Việt Nam đã ký kết. Đó là những nhiệm vụ cụ thể nhưng đòi hỏi tinh thần sáng tạo, tư duy mạnh mẽ, năng động và tích cực của ban chấp hành nhiệm kỳ mới, để tiếp tục song hành phát triển lớn mạnh cùng ngành gỗ trong tương lai.

Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt