Gỗ Việt số 83 - Tháng 10, năm 2016

27/10/2016 23:17
Gỗ Việt số 83 - Tháng 10, năm 2016

Thưa Quý độc giả!

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nhân Việt nam 2016 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, bối cảnh hội nhập hiện nay đang đặt doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trước nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. 

Theo đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những yêu cầu, đòi hỏi mới về công nghệ, quản trị, buộc doanh nghiệp, doanh nhân phải đổi mới, phải tự nâng tầm mình, gia tăng năng lực cạnh tranh mới có thể tồn tại. Nếu như trước đây, những người làm kinh doanh ở Việt Nam có thể trưởng thành, thành công nhờ lăn lộn thương trường, nhờ kinh nghiệm và không cần phải học hành gì. Thì bây giờ, người làm kinh doanh phải có học vấn, phải học hỏi.

Chiến lược kinh doanh phải bài bản, rõ ràng, đi vào cốt lõi chứ không thể mông lung không định hướng. Và mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, đều cần phải hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu. Nếu một doanh nghiệp nhỏ nhưng đạt tiêu chuẩn toàn cầu thì sẽ phát triển còn một doanh nghiệp dù lớn nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn toàn cầu thì cũng sẽ khó mà tồn tại lâu dài.

Thưa quý độc giả, nếu không kinh doanh bằng trái tim thì không thể nào bền vững. Những doanh nhân lớn luôn nghĩ về xã hội, nghĩ về dân tộc, nghĩ về con người. Mục tiêu phải là phụng sự con người. nó không phải là sự sáo mòn mà là chân lý thành công của doanh nhân. Đó là sự phân biệt giữa một doanh nhân có văn hóa, và những kẻ kinh doanh chộp giật, hay nhờ vào các mối quan hệ. Một doanh nhân độc lập, bản lĩnh, vững vàng sẽ luôn đầu tư cho công nghệ, quản trị chuyên nghiệp và tập trung cho thị trường. Đó là đường hướng phát triển bền vững, không chỉ cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế, mà còn cho cả đất nước.

Hiện nay, với sự quan tâm của Chính Phủ, nhằm tạo nên một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và liêm chính. Chính vào lúc này, doanh nghiệp sẽ phải dồn nguồn lực cho thương trường, và vươn lên, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt