Gỗ Việt số 87- Tháng 3, năm 2017

28/03/2017 22:06
Gỗ Việt số 87- Tháng 3, năm 2017

Thưa Quý độc giả!
Thời gian qua Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhiều thông điệp và chương trình hành động cụ thể, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Và, sự quyết liệt của Chính phủ đã bắt đầu hướng đến chất lượng tăng trưởng trong năm 2017.

Những điều Chính phủ, Thủ tướng đưa ra trong thời gian vừa qua đã khơi dậy lòng tin của dân, của doanh nghiệp rất nhiều. Không chỉ nói, Chính phủ đã thực sự làm, gỡ khó cho doanh nghiệp. Đây là một động thái rất tích cực. Nhưng cũng phải thấy rằng vấn đề mà Thủ tướng nhấn mạnh nhiều lần - con đường dài nhất ở Việt Nam là từ lời nói đến hành động - không thể thay đổi nhanh chóng. Để thay đổi, phải vượt ra nhiều rào cản, trong đó khó nhất là rào cản thể chế, cơ chế, rào cản thói quen đã biến thành văn hóa. Và còn phải có năng lực hành động đúng nữa.
Chúng ta biết rằng, không chỉ thay đổi là đủ, mà cần phải nhớ rằng, việc thay đổi đó có đáp ứng được yêu cầu hội nhập của nền kinh tế, với những gì ta đã cam kết hội nhập hay không, khi sức lực của nền kinh tế chưa thật sự khỏe mạnh, mới là điều quan trọng. Ở khía cạnh vi mô, sự trưởng thành của các doanh nghiệp tư nhân, sự phát triển của nó đóng vai trò như một động lực của nền kinh tế vĩ mô. Và việc thay đổi tư duy kinh doanh, đi vào thực chất, tăng năng suất hay tìm hướng phát triển phù hợp với qui mô, cũng như năng lực là điều thiết thực với các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ dựa vào gia công lắp ráp, sản xuất thô mang về giá trị gia tăng thấp thì chưa phải là một doanh nghiệp khỏe mạnh.
Thưa Quý độc giả, trải qua sóng gió, Chính phủ đã nhìn rõ những căn bệnh cố hữu của nền kinh tế. Dù không thể ngày một ngày hai mà phục hồi để chạy đua tốc độ được, nhưng đó là tầm nhìn dài hạn, và các doanh nghiệp trong ngành gỗ nói riêng cũng phải coi sự thay đổi lớn của nền kinh tế Việt Nam là một động lực để thúc đẩy sự phát triển và đổi thay của mình.
Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt