Gỗ Việt số 88 - Tháng 4, năm 2017

27/04/2017 09:04
Gỗ Việt số 88 - Tháng 4, năm 2017

Thưa Quý độc giả!

Liên kết trong kinh tế vốn chưa bao giờ được coi là điểm mạnh của công động doanh nghiệp Việt Nam, khi tư duy manh mún và nhỏ lẻ vẫn đang chi phối phương thức kinh doanh hiện tại. Và ở mức độ thấp hơn, liên kết kinh tế giữa các thành phần khác nhau trong chuỗi sản xuất cũng bị coi là thiếu sự chắc chắn, cũng như không mang lại những giá trị như mong đợi. Nguyên nhân được cho là do thiếu một chiến lược tổng thể, có phương thức hành động chi tiết, hay có cách vận hành chuỗi liên kết hợp lý.

Đó là vấn đề chung của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều năm qua, dù đã có sự chuyển biến trong cách thức làm ăn vài năm trở lại đây, nhưng suy cho cùng, khi mục tiêu lợi nhuận được đặt cao hơn mục tiêu phát triển chung, thì chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được tận gốc vấn đề bị coi là điểm yếu cố hữu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thưa Quý độc giả, vấn đề nguyên liệu gỗ hợp pháp luôn được những nhà quản lý và các doanh nghiệp chế biến gỗ coi trọng, và được coi là một trong những tấm vé để sản phẩm gỗ Việt Nam thâm nhập trực tiếp vào các thị trường lớn. Nhưng để có được nguồn nguyên liệu gỗ đảm bảo và đáng tin cậy, sự phát triển của nguồn nguyên liệu trong nước được coi là trọng tâm của ngành gỗ Việt Nam.

Đã có rất nhiều mô hình liên kết trồng rừng lấy gỗ nguyên liệu được thực hiện, nhưng mô hình liên kết giữa công ty chế biến và các hộ trồng rừng vẫn mang tính chất tự phát, được hình thành chủ yếu do nhu cầu kết nối của công ty và hộ trồng rừng, nên không tạo ra được sự bền vững trong chuỗi liên kết này, vì còn quá nhiều yếu tố không thể khắc phục.

Mô hình liên kết IKEA đang áp dụng ở Việt Nam trong thời gian gần đây, gần như đã loại bỏ được các khúc mắc của người trồng rừng, giúp họ tiếp các nguồn vốn ưu đầu tư lãi suất thấp hoặc không lãi suất, tiếp cận với các hỗ trợ kỹ thuật khoa học công nghệ mới trong phát triển rừng trồng, nhằm tăng năng suất rừng, giảm thiểu hoặc loại bỏ các tác động tiêu cực về con người và môi trường do các tập quán canh tác cũ gây ra. Quan trọng nhất là có thị trường đầu ra ổn định cho nguồn gỗ khai thác. Và những giá trị về kinh tế, xã hội, môi trường do mô hình liên kết IKEA mang lại có thể coi là cú hích cho sự phát triển của ngành gỗ trong tương lai.

  BBT Gỗ Việt