Gỗ Việt số 89 - Tháng 5, năm 2017

26/05/2017 22:03
Gỗ Việt số 89 - Tháng 5, năm 2017

Thưa Quý độc giả!

Nối tiếp tinh thần Chính phủ khởi nghiệp, và cả tinh thần phục vụ doanh nghiệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khởi xướng hơn một năm trước, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII, lại thổi thêm một luồng sinh khí mới cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam sau Hội nghị Trung ương 5 diễn ra vào đầu tháng này.

Theo đó, việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân là một nội dung chính quan trọng được Trung ương cho ý kiến. Hiện tỉ trọng trong GDP của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả kinh tế cá thể duy trì ổn định khoảng 39-40%. Bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường trong nước và quốc tế... Tuy nhiên, kinh tế tư nhân cũng đã bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thưa Quý độc giả, đó là sự đồng thuận lớn lao từ Nghị quyết Trung ương, đến các Quyết định của Chính phủ, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nền hành chính, để giúp doanh nghiệp tư nhân có thêm niềm tin và sự lạc quan vào sự phát triển, cũng như gầy dựng nền tảng thành công ngay từ lúc này.
                                                                                                                        BBT Gỗ Việt