Gỗ Việt số 91 - Tháng 7, năm 2017

26/07/2017 15:23
Gỗ Việt số 91 - Tháng 7, năm 2017

Thưa Quý độc giả!

Cải cách thể chế, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là vấn đề đã được nói nhiều, bàn nhiều nhưng quá trình ấy vẫn chưa làm được một cách hiệu quả và thực chất. Chính phủ đã và đang nỗ lực lớn để cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đưa ra những thông điệp và hành động xây dựng Nhà nước kiến tạo. Thế nhưng ở cấp bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương, nơi mà doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp tiếp xúc thì những bất cập trong triển khai hoạt động, những rào cản, nhũng nhiễu vẫn còn.

Sinh ra doanh nghiệp, quan trọng là phải nuôi được doanh nghiệp lớn lên và phát triển. Thế nhưng có tới trên 92% doanh nghiệp phá sản là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, tức là chưa kịp lớn thì đã phải lụi tàn, cho thấy doanh nghiệp Việt Nam khó có thể lớn được và sống được trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và một môi trường chưa có nhiều cải thiện.

Cải cách thể chế, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là vấn đề đã được nói nhiều, bàn nhiều nhưng quá trình ấy vẫn chưa làm được một cách hiệu quả và thực chất. Và chắc chắn, nếu những vấn đề này không giải quyết thì sẽ không thể giúp doanh nghiệp phát triển, cũng như tình trạng doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động còn tiếp tục gia tăng.

Thưa Quý độc giả, khi doanh nghiệp đuối sức, quyết tâm đạt tăng trưởng là 6,7% của Chính phủ cũng sẽ càng gian nan hơn. Do đó, thay vì giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể, cần yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tháo gỡ những nút thắt trong thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh. Chính phủ cũng cần thực hiện tốt tuyên ngôn về giảm chi phí cho doanh nghiệp, cả chính thức lẫn không chính thức trên cơ sở giải tỏa các nút thắt đầu tư hạ tầng, nợ xấu, tiếp cận vốn...

Những việc này cần được tiến hành đồng bộ, đưa ra mục tiêu, cam kết rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện thì mới thực sự là giúp doanh nghiệp lớn mạnh.

                                                                                                                     BBT Gỗ Việt