Gỗ Việt số 92 - Tháng 8, năm 2017

26/08/2017 20:56
Gỗ Việt số 92 - Tháng 8, năm 2017

Thưa Quý độc giả!
Hiệp định đối tác tự nguyện và thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) có thể là bệ phóng cho sự phát triển của ngành gỗ Việt Nam trong tương lai. Theo ông Vũ Long, chuyên gia Lâm nghiệp, VPA/FLEGT thúc đẩy ngành gỗ đi theo hướng phát triển bền vững, dùng động lực thị trường, tạo ra sức ép, không chỉ tạo cho rừng tốt lên mà còn tạo ra môi trường, kinh tế xã hội ổn định. VPA/FLEGT góp phần thúc đẩy minh bạch hóa chính sách, không đơn thuần về cạnh tranh thị trường mà còn là về năng lực của không chỉ ngành gỗ Việt Nam, mà còn cho cả nền kinh tế nói chung. 

Vào lúc này, các làng nghề và các chủ rừng là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nếu như không đáp ứng được các qui định của VPA/FLEGT, mặc dù đã có những chứng chỉ phổ thông khác như FSC hay PEFC. Thậm chí, ngay cả các doanh nghiệp, những người có kinh nghiệm giao thương quốc tế nhất, thông hiểu những qui định thủ tục nhất, và có những kĩ năng xuất khấu sang thị trường châu Âu, cũng gặp vướng mắc không nhỏ từ Hiệp định này. Nó không chỉ là sự thay đổi các thủ tục thông thường, mà còn là sự biến đổi hình thức xuất khẩu về mặt giấy tờ và thủ tục pháp lý, để đảm bảo cho sản phẩm của mình được xuất bến an toàn. 
Trong nhiều năm qua, các làng nghề đã thay đổi tư duy sản xuất khi tìm đến những nguồn nguyên liệu an toàn, hợp pháp, ngay cả khi chỉ chế biến phục vụ thị trường trong nước. Trong khi các hộ trồng rừng đã tiếp cận và thực hiện thành công việc trồng rừng theo hệ thống chứng chỉ được công nhận trên thế giới như FSC, đó đã là sự chuyển biến về ý thức tuân thủ thông lệ quốc tế đáng trân trọng.
Thưa Quý độc giả!
Để thay đổi một hệ thống đã vận hành nhiều năm qua và đáp ứng được yêu cầu của Hiệp định đòi hỏi sự nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp, mỗi chủ rừng, mỗi cơ sở sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu trong quá trình mở rộng thị trường, kết nối thương mại. Cùng với đó là sự giúp sức của các cơ quan quản lý nhà nước, sự minh bạch trong quá trình thực hiện Hiệp định, cũng như tạo ra hành lang an toàn để doanh nghiệp gỗ Việt Nam đỗ bến thị trường EU.
       BBT Gỗ Việt