Gỗ Việt số 94 - Tháng 10, năm 2017

28/10/2017 08:55
Gỗ Việt số 94 - Tháng 10, năm 2017

Thưa Quý độc giả!
ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt nam trải qua nửa đầu của năm 2017 tương đối thuận lợi. các con số về kim ngạch xuất khẩu đạt được từ các thị trường truyền thống trong đầu năm như thị trường Hoa Kỳ, trung Quốc, nhật Bản, Hàn Quốc và eU – năm thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt nam - cho thấy nếu duy trì được đà xuất khẩu như hiện nay, ngành sẽ có thể đạt được con số 7 tỉ USD về kim ngạch xuất khẩu. 

Nhưng những tín hiệu lạc quan đó không khiến cho chúng ta được phép chủ quan, khi sự thay đổi tại các thị trường cung gỗ nguyên liệu cho Việt nam và các thị trường tiêu thụ đồ gỗ của Việt nam đang và có thể sẽ tiếp tục có nhiều biến động lớn, và tạo ra những ảnh hưởng khó lường tới ngành chế biến gỗ. Bất cứ một sự biến đổi nào từ nguồn cung gỗ có thể tạo ra những tác động tích cực hoặc tiêu cực tới ngành chế biến gỗ nước nhà. 
Với các thị trường xuất khẩu, việc thay đổi chính sách của chính phủ các nước sẽ buộc ngành gỗ Việt nam phải trở nên năng động, linh hoạt và ổn định hơn, để tránh những vấn đề ngoài ý muốn và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. 
Thưa Quý độc giả!
Tăng cường cơ hội, giảm thiểu rủi ro là chiến lược phát triển lâu dài cho mỗi doanh nghiệp và cả ngành gỗ của Việt nam trong tương lai. chính phủ Việt nam tham gia kí kết FleGt/ VPA, đã thể hiện cam kết trong việc thực hiện chiến lược này cấp quốc gia, với các cam kết sẽ được chuyển tải thành các cơ chế chính sách cụ thể được áp dụng tại mỗi doanh nghiệp. loại bỏ nguồn gỗ nguyên liệu rủi ro cao có nguồn gốc từ nhập khẩu, thay thế bởi các nguồn gỗ nguyên liệu ‘sạch’ là nhu cầu cấp bách. Điều này không những nhằm đáp ứng với các yêu cầu hiện nay từ các thị trường xuất khẩu quan trọng truyền thống của Việt nam mà còn góp phần chuẩn bị sẵn sàng cho ngành gỗ Việt nam trong việc đáp ứng với các yêu cầu mới tại các thị trường xuất khẩu.
       BBT Gỗ Việt