Gỗ Việt số 98 - Tháng 3, năm 2018

28/03/2018 08:45
Gỗ Việt số 98 - Tháng 3, năm 2018

Thưa Quý độc giả!
Năm 2017 được coi là năm lột xác của ngành gỗ Việt nam, một sự trưởng thành vượt bậc trong khó khăn và nhiều thách thức, để trở thành ngành hàng đạt giá trị xuất khẩu đứng thứ 6 của Việt nam. năm 2018, ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu cao hơn, bền vững hơn, và chúng ta nhớ rằng, trong cấu thành GDP của ngành lâm nghiệp, thì GDP có đóng góp đáng kể từ các đối tượng từ các làng nghề gỗ, một trong những yếu tố cấu thành của ngành gỗ Việt nam, nhưng đang đứng trước những lựa chọn không thể chối từ để phát triển: Phải trở thành một thực thể kinh doanh theo qui định pháp luật, để đảm bảo thông lệ quốc tế và sự bền vững của ngành gỗ Việt nam. 

Hiện nay luật lâm nghiệp đã được ban hành và có hiệu lực trong năm 2019, năm 2018 hoàn thiện các cơ chế chính sách và Bộ nông nghiệp đã soạn thảo các nghị định hướng dẫn thực hiện luật. Đối với các làng nghề thì khó khăn về mặt bằng và việc đăng ký kinh doanh ở các làng nghề tỷ lệ rất thấp. Việc minh bạch cần cả đối với thị trường trong nước, không chỉ đối với xuất khẩu.
Thưa Quý độc giả! Đối với làng nghề, đó là mô hình sản xuất tồn tại từ rất lâu đời,  việc bảo tồn làng nghề chính là bảo tồn sinh kế cho người dân, sản phẩm của Việt nam, sản phẩm từ làng nghề sản xuất ra là sản phẩm của Việt nam. nhưng chúng ta cũng cần phải đáp ứng được với những yêu cầu mới của luật pháp và thương mại quốc tế. trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như vậy, muốn tuân thủ luật chơi thì trước hết phải tuân thủ luật pháp quốc gia và luật định quốc tế.
 Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt