Gỗ Việt số 99 - Tháng 4, năm 2018

01/05/2018 18:28
Gỗ Việt số 99 - Tháng 4, năm 2018

Thưa Quý độc giả!
Với mục tiêu xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2018 là 9 tỉ USD và đồ gỗ tiêu dùng trong nước là đạt 1,7 tỉ USD, thì ngành gỗ Việt nam sẽ phải chuẩn bị một tư thế sẵn sàng để đạt được con số trên. Đó là một mục tiêu cần có sự cam kết của tất cả các bên liên quan, cơ quan quản lý, các Hiệp hội, các doanh nghiệp chế biến gỗ, các nhà nhập khẩu nguyên liệu, các làng nghề và bất kì đối tượng nào tham gia vào quá trình này về việc sử dụng nguồn nguyên liệu hợp pháp. 

Một cam kết nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển chung của ngành trong năm nay và nhiều năm tới. Sự hợp pháp bắt đầu từ chính các cơ sở chế biến trong làng nghề như chúng ta đã nhắc đến thời gian qua. tuân thủ các qui định của các hiệp định được kí kết giữa Việt nam với các đối tác trên thế giới, chính là cách đơn giản nhất để tạo ra một tâm thế vững vàng cho sự phát triển của ngành. 
Để đáp ứng được nhu cầu và con số đặt ra cho kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm đặt ra thì việc đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp và sạch cho các doanh nghiệp chế biến luôn được ưu tiên hàng đầu và nâng cao năng suất lao động để cạnh tranh với các nước trong khu vực. Và để đảm bảo nguồn nguyên liệu sách ngoài thưc hiện nhập khẩu gỗ hợp pháp từ các nước trên thế giới, các bên liên quan cũng cần hướng đến việc phát triển nguồn gỗ nguyên liệu trong nước có chứng chỉ FSc và PeFc phục vụ cho chế biến gỗ. 
Thưa Quý độc giả!
Với con số mục tiêu là 9 tỉ USD trong năm 2018 và định hướng tới năm 2025 đạt tới con số 25 tỉ, các doanh nghiệp đã nhìn thấy rằng, chúng ta đang hướng đến giá trị sản xuất và quyết tâm hướng tới giá trị thương hiệu, giá trị thương mại, và giá trị thiết kế. Và chúng ta luôn có tư thế sẵn sàng để chiến đấu, và chiến đấu phải thành công, đặt ra mục tiêu là phải đạt được, nhưng không nên hão huyền mà phải bằng phương pháp. Bắt đầu từ việc nhỏ là bảo đảm tính hợp pháp, chính danh, trước khi bắt tay vào thực hiện mục tiêu của mình.
 Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt