Thay đổi yêu cầu nhập khẩu gỗ vào Australia

19/09/2018 15:34
Thay đổi yêu cầu nhập khẩu gỗ vào Australia

(HQ Online)- Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, từ ngày 11/9 đã có những thay đổi về các yêu cầu xử lý hợp chất sulphuryl fluoride đối với mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ, bao gồm cả bao bì và các vật liệu dùng để chèn lót làm bằng gỗ nhập khẩu vào Australia.

Các doanh nghiệp cần hết sức chú ý tới những thay đổi về quy định

để không gặp trục trặc khi xuất khẩu gỗ vào Australia. Ảnh: Nguyễn Thanh

Những thay đổi này phù hợp với các điều kiện tại “Phụ lục 23 về Xử lý khử trùng bằng hợp chất sulphuryl fluoride côn trùng và sâu bệnh đối với gỗ khi được bốc dỡ” theo Tiêu chuẩn quốc tế về Các biện pháp kiểm dịch thực vật số 28 “Xử lý kiểm dịch thực vật đối với dịch hại được quy định” (ISPM 28 Annex 23). 

Các nhà nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ lựa chọn hình thức xử lý khử trùng các lô hàng bằng hợp chất sulphuryl fluoride trước khi nhập cảnh từ ngày 11/9 cần tuân thủ các điều kiện sau: Để nhiệt độ hàng hóa từ 20 độ C trở lên trong tối thiểu 48 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 29g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 3.000g-h/m3) hoặc để nhiệt độ hàng hóa từ 30 độ C trở lên trong tối thiểu 24 giờ đồng hồ với nồng độ tối thiểu là 41g/m3 (đạt mức CT tối thiểu là 1.400g-h/m3 ). 

Đối với hàng hóa được xử lý tại nước Ý, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia sẽ chỉ chấp nhận các bằng chứng về việc xử lý được thể hiện trên giấy chứng nhận xử lý phát hành bởi các nhà cung cấp theo chương trình BMSB hoặc trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. 

Đối với hàng hóa được xử lý tại các quốc gia khác, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia sẽ chỉ chấp nhận các bằng chứng về việc xử lý được thể hiện trên giấy chứng nhận xử lý được phát hành bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thương mại hoặc trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, các doanh nghiệp có thể tham khảo địa chỉ: http://agriculture.gov.au/import/industry-advice/2018/105-2018.

Thanh Nguyễn 

( Theo baohaiquan.vn)