Thực trạng sử dụng nguyên liệu trong Chế biến gỗ

20/12/2016 11:36
Thực trạng sử dụng nguyên liệu trong Chế biến gỗ

Trong 10 năm trở lại đây ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt nam đã có bước tiến vượt bậc, giá trị xuất khẩu của ngành vào năm 2010 tăng 16 lần so với năm 2000, và trong giai đoạn 5 năm gần đây (từ năm 2010 so với năm 2015) giá trị xuất khẩu ngành gỗ tăng gấp 2 lần.

Việc phát triển nhanh chóng của ngành gỗ kéo theo sự gia tăng về nhu cầu sử dụng nguyên liệu gỗ. Việc tính toán cung - cầu nguyên liệu gỗ được xem là bài toán xác định lượng gỗ sử dụng trong ngành nhằm có hướng đi thích hợp trong thời gian tới. 

Báo cáo "Thực trạng sử dụng nguyên liệu trong Chế biến gỗ"  đưa ra thông tin chung về thực trạng tiêu dùng nguyên liệu cho CBG gỗ ở Việt Nam. Lượng gỗ cung (đầu vào) cho CBG được hiểu là nguyên liệu gỗ từ nguồn: (i) rừng trong nước và (ii) nhập khẩu. Lượng gỗ cầu (đầu ra) là nguyên liệu gỗ sử dụng cho CB để: (i) tiêu thụ nội địa và (ii) xuất khẩu.

Theo đó, tính trung bình một năm, ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt nam sử dụng trên 31 triệu m3 gỗ, trong đó gỗ từ nguồn trong nước cung cấp trên 23 triệu m3, từ nguồn nhập khẩu 8 triệu m3

 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tải toàn văn báo cáo.

Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng thông tin trong báo cáo

 

Gỗ Việt