Hiệp Hội gỗ và lâm sản Việt Nam làm việc với văn phòng Chính Phủ

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã nhận được công văn của Bộ Tài chính số 2866/BTC-CST ngày 14/3/2019 về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP. Trong đó có sửa đổi tăng mức thuế xuất khẩu đổi với mặt hàng dăm gỗ từ 2% lên 5%. Đối với vấn đề này, tại cuộc họp với Bộ Trưởng, Chủ nhiệm VPCP kiêm Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ  Mai Tiến Dũng với 5 Bộ: Nông nghiệp, Môi trường, Khoa học Công nghệ, Tài Chính, Bộ Y Tế và Hiệp hội khối Nông  nghiệp tổ chức ngày 26 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng Chính phủ.

13/06/2015 21:59

Ngược lại với những biến động nhẹ trong giá gỗ xẻ, giá gỗ tròn hầu như không bị  ảnh hưởng trong những tháng đầu năm

13/06/2015 21:54

Xuất khẩu gỗ tròn Nhật Bản năm 2013 đạt 264 m3, tăng 133% so với năm 2012. Đây là lượng xuất khẩu cao nhất kể từ khi Hội đồng xúc tiến xuất khẩu sản phẩm gỗ Nhật Bản bắt đầu thu thập số liệu thống kê. 

13/06/2015 21:45

Ngày 27/2 nghị viện châu Âu đã phê chuẩn chương trình  EUIndonesia Tăng cường thực thi luật pháp, quản lý và thương mại lâm sản (FLEGT ) và Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) cho Indonesia. 

11/06/2015 13:40

Đối thoại lần thứ 5 với các bên liên quan do PEFC tổ chức thường niên với chủ đề “giải quyết nạn phá rừng, tham gia đội ngũ khuyến khích sử dụng lâm sản bền vững”, tìm cách tăng cường nhận thức của người tiêu dùng tham gia và cam kết sử dụng lâm sản bền vững sẽ diễn ra từ ngày 17-20/2014 tại Paris, Pháp.  

11/06/2015 13:29

Thông tư 01/2014/TT-BTC của Bộ Công thương về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia. Theo đó từ ngày 15/01/2014, các thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin giấy phép của Bộ Công thương.