TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 2 QUÝ ĐẦU NĂM 2017

02/08/2017 21:16
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 2 QUÝ ĐẦU NĂM 2017

- Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt nam trong 2 quý đầu năm 2017 đạt 3,656 tỷ usd, đứng thứ 7 về kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu.
- 2 quý đầu năm 2017, Việt nam xuất siêu 2,595 tỷ usd trong hoạt động xuất-nhập gỗ và sản phẩm gỗ. 

I. XUẤT KHẨU
+ Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam tháng 6/2017 đạt 633 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng 5/2017 và tăng 13,86% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 472 triệu USD, tăng 4,09% so với tháng 5/2017 và tăng 19,15% so với cùng ký năm 2016.
+ Trong 2 quý đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước, đạt 3,656 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016; đứng thứ 7 về kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của cả nước. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,677 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 73,23% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng so với mức 72,55% của cùng kỳ năm ngoái.Trong 6 tháng đầu năm 2017 ghi nhận kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng vượt xa mức kỳ vọng; kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao; những bất ổn chính trị tại châu Âu giảm đi, sự ổn định của các nền kinh tế mới nổi đặc biệt tại khu vực Đông Á và Nam Á là những yếu tố chủ chốt thúc đẩy đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Điều này tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu G&SPG của Việt Nam nói riêng, với mức tăng trưởng dự báo đạt trên 15% trong năm 2017.
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
+ Tháng 6/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 303 triệu USD, tăng 2,56% so với tháng 5/2017 và tăng 13,63% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 279 triệu USD, tăng 5,49% so với tháng trước đó và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016. 
+ 2 quý đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,701 tỷ USD, tăng 11,54% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 46,54% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước -  tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2016 là 47,46%. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,538 tỷ USD, tăng 11,45% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 90,37% tổng kim ngạch toàn khối FDI và chiếm 57,44% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
2 quý đầu năm 2017, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng tới 18,71% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, bỏ xa vị trí thứ 2 là Trung Quốc – đạt 555 triệu USD, chiếm 15%. Tiếp đến là các thị trường Nhật Bản tăng 5%; Hàn Quốc tăng 8,75%; Canada tăng 21,82%; Đức tăng 10,77%... 
Bên cạnh đó, mặc dù chiếm tỷ trọng thấp hơn nhưng kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường như: Malaysia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, UAE và Đan Mạch lại tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó thị trường Đanh Mạch tăng tới 60,12%. 
Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang số ít thị trường chủ lực giảm so với cùng kỳ năm ngoái như: Anh giảm 9,61%; Đài Loan giảm 7,19%; duy trì ổn định tại thị trường Australia và Pháp.

II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 6/2017, đạt trên 187 triệu USD, giảm 3,6% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng tới 28,16% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Lũy kế trong 2 quý đầu năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,062 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 
- Doanh nghiệp FDI ​
+ Tháng 6/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI  đạt 55 triệu USD, giảm 0,57% so với tháng 5/2017 và tăng 16,68% so với cùng kỳ năm ngoái. 
+ Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 301 triệu USD, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2016; chiếm 28,37% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU: 
Trong 2 quý đầu năm 2017, Trung Quốc và Campuchia là 2 thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, lần lượt chiếm 17% và 14% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước. 
Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Hoa Kỳ, Thái Lan và Đức tăng khá mạnh so vói cùng kỳ năm ngoái, lần lượt tăng 12,07%; 18,43% và tăng 22,68%.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Lào, Indonesia và Italia lại giảm rất mạnh, với mức giảm lần lượt là 86,48%; 18,35% và giảm 45,21%.
GỖ VIỆT số 91