TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 3 QUÝ NĂM 2017

28/10/2017 11:22
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 3 QUÝ NĂM 2017

I. XUẤT KHẨU 
- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam giảm nhẹ trong tháng 9/2017đạt gần 641 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng tới 11% so với tháng 9/2016. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt  478 triệu USD, giảm 5% so với tháng 8/2017 và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
- 3 quý năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 5,543 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,119 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 74,3% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2016 là 72,63%. 
Như vậy, trong 3 quý năm 2017, trong hoạt động xuất nhập - nhập khẩu G&SPG của Việt Nam đã xuất siêu 3,922 tỷ USD, tăng so với mức xuất siêu của cùng kỳ năm 2016 là 3,358 tỷ USD, đứng thứ 7 về kim ngạch xuất khẩu trong số các mặt hàng/nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.


- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
3 quý năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,627 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 47,4% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn ngành. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp FDI đạt 2,382 tỷ USD, tăng 11,58% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 90,68% kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối và chiếm 57,85% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành. 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: ​
+ 3 quý năm 2017, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 2,358 tỷ USD, tăng 18,72% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 43% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành, tỷ lệ của cùng kỳ năm 2016 là 40%. 

Đứng kế sau Hoa Kỳ lần lượt thuộc về 3 thị trường thuộc châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, với mức tăng lần lượt là 9,08%; 5% và tăng 10,17% so với cùng kỳ năm 2016. 
Trong 10 thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam, chỉ duy nhất thị trừng anh giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 22 triệu USD, giảm 8,79%.

II. NHẬP KHẨU ​
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: ​
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 9/2017 giảm trở lại đạt gần 174 triệu USD, 19,3% so với tháng 8/2017 nhưng vẫn tăng tới 23,48% so với cùng kỳ năm ngoái. 
3 quý năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,621 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, cùng với xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu G&SPG trong về Việt Nam trong 3 quý năm 2017 đã tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2016. 
- Doanh nghiệp FDI ​
+ 3 quý năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI  đạt trên 494 triệu USD, tăng 23,12% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Như vậy, trong hoạt động xuất – nhập khẩu G&SPG của các doanh doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 2,133 tỷ USD, tăng so với mức 1,959 tỷ USD của cùng kỳ năm 2016.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:
+ 3 quý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam từ hầu hết các thị trường chủ lực đều tăng rất mạnh. Trong đó, Trung Quốc là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất, đạt 264 triệu USD, tăng 37,09% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Hoa Kỳ, Campuchia, Thái Lan, Chile và Đức cũng tăng rất mạnh. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Campuchia tăng tới 47,64% so với cùng kỳ năm 2016.


GỖ VIỆT số 94
BBT GỖ VIỆT