TUẦN LỄ CHỨNG NHẬN RỪNG PEFC HELSINKI, THÁNG 11

28/10/2017 10:54
TUẦN LỄ CHỨNG NHẬN RỪNG PEFC HELSINKI, THÁNG 11

Tuần lễ Chứng nhận Rừng PEFC được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 17/11/2017, bao gồm cuộc họp của Đại hội đồng PEFC, các cuộc họp và hội thảo dành cho các thành viên và khách mời, và kết thúc bằng Cuộc đối thoại giữa các bên liên quan của PEFC trong hai ngày, cuộc đối thoại này mở cửa cho tất cả mọi người.

 

TÓM TẮT TRƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ PEFC
Thứ hai và thứ ba được dành cho các cuộc họp và hội thảo giữa các thành viên của PEFC Là một tổ chức toàn cầu với các thành viên tới từ gần 50 quốc gia trên thế giới, các thành viên hiếm có dịp quy tụ về cùng một địa điểm. Do vậy, tuần lễ PEFC đem đến cho tất cả các thành viên cơ hội tuyệt vời để gia tăng số lượng thành viên, đào tạo và đề cập đến một số vấn đề quan trọng phải đối mặt. 
Thứ Tư diễn ra cuộc họp Đại hội đồng PEFC lần thứ 22 
Mỗi năm một lần Đại hội đồng họp mặt trực tiếp, với cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 22 này diễn ra tại Helsinki, nơi sẽ quy tụ tất cả các thành viên của PEFC và các nhà lãnh đạo quyền lực nhất và bộ máy có thẩm quyền ra quyết định. Điều này có nghĩa là các thành viên bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng, chẳng hạn như xác nhận, tiêu chuẩn quốc tế, thành viên mới, ra đạo luật và ngân sách. 
Tuần lễ PEFC vào Thứ Năm và Thứ Sáu mở cửa cho tất cả mọi người với cuộc đối thoại giữa các bên liên quan của PEFC 
Tuần lễ PEFC đã trở thành một trong những cuộc đối thoại quan trọng hàng năm về tương lai của chứng nhận rừng và quản lý rừng bền vững: Cuộc đối thoại giữa các bên liên quan của PEFC. Năm nay, PEFC sẽ tiến hành chứng nhận SMaRT, khai thác và khám phá những công nghệ mới và công nghệ đang nổi lên, điều này hứa hẹn sẽ hỗ trợ công tác chứng nhận rừng. Đối thoại giữa các bên liên quan của PEFC năm 2017 sẽ quy tụ các bên liên quan trong ngành lâm nghiệp, các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu, các đơn vị có tư tưởng đổi mới và các chuyên gia bền vững trao đổi ý kiến về những gì được cho là cần thiết, những gì đang tiến hành và những cơ hội để mở rộng quy mô áp dụng.
VƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN VÀ CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP
Cho dù đó là phần cứng, phần mềm, dịch vụ hay công cụ, việc kết hợp công nghệ trong việc chứng nhận rừng có thể vượt qua được rất nhiều rào cản. Các ứng dụng rộng rãi đem đến các giải pháp cho những thách thức hàng ngày như: 
• Cải thiện tính minh bạch trong chuỗi cung ứng phức tạp 
• Tăng cường khả năng lập bản đồ, theo dõi và quản lý tài nguyên rừng 
• Thiết lập các cách thức mới để thu hút các bên liên quan và cải thiện hợp tác 
Tổ chức tại Phần Lan, Đại hội lần thứ 22 của PEFC đem đến cơ hội trao đổi kinh nghiệm và thách thức cho nhau nhằm suy nghĩ cách thức chứng nhận rừng nên được trang bị lại cho thập kỉ tới. Sự kiện tổ chức giữa các bên liên quan diễn ra trong hai ngày sẽ bao gồm một ngày hội nghị và một ngày dành cho chuyến đi thực địa để có sự trao đổi tốt nhất, thể hiện và thảo luận chuyên sâu về chủ đề. Sự kiện này được tổ chức nhằm cung cấp cho người tham gia thông tin chi tiết và ý tưởng triển khai và tối đa hóa lợi ích có được từ chứng nhận rừng.
Sự kiện mở cửa vào buổi tối trước tiệc Cocktail, là một cơ hội để gặp gỡ những người tham gia và kết nối mạng lưới trước khi tiến tới hợp tác kinh doanh tại cuộc đối thoại giữa các bên liên quan. Tiệc cocktail sẽ diễn ra từ 18:30 đến 20:30 vào thứ Tư, ngày 15 tháng 11. Phí tham dự đối thoại các bên liên quan của PEFC là 200 EUR (cộng thêm 9,90 EUR phí đăng ký). Mức phí này đã bao gồm Chuyến đi thực địa vào Thứ 6 và tiệc cocktail vào thứ 4, để đăng ký vui lòng truy cập trang web: Wednesday.pefc.org/ pefc-week-2017/register.
GỖ VIỆT số 94
THEO PEFC