Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia

25/04/2019 15:41
Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia

Mặt hàng ván sợi thuộc mã : 4411.12.00; 4411.13.00; 4411.14.00, 4411.92.00; 4411.93.00 và 4411.94.00 có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia sẽ bị xem xét điều tra áp thuế chống bán phá giá 

Bộ Công thương vừa ban thành quyết định số 940/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia

Theo đó các sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc các loại vật liệu chất gỗ khác đã hoặc chưa ghép lại bằng khèo, hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công, thuộc mã HS sau: 4411.12.00; 4411.13.00; 4411.14.00, 4411.92.00; 4411.93.00 và 4411.94.00 có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia sẽ bị xem xét điều tra.

Ảnh sản phẩm mang tính chất minh họa

Thời kỳ điều tra xác định hành vi bán phá giá:  từ ngày 1 tháng 01 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2018.

Thời kỳ điều tra xác định thiệt hại của các ngành sản xuất trong nước: Từ ngày 01 tháng 01 tới ngày 31 tháng 12 năm 2015, 2016, 2017, 2018.

Mức thuế đề nghị áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bị điều tra ở mức 50,6% đối với ván sợi (có mã hàng như trên) có xuất xứ từ Thái Lan và 18,95% đối với ván sợi có xuất xứ từ Malaysia.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc vui  lòng xem Quyết định và Thông báo kèm theo

Gỗ Việt