CÔNG TY OPTIMUS STEEL (REG NO: 53366024) TÌM ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM GỖ

01/05/2018 13:36
CÔNG TY OPTIMUS STEEL (REG NO: 53366024) TÌM ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM GỖ

Thông tin yêu cầu như sau:
Sản phẩm 1: Dăm gỗ làm từ gỗ keo hoặc gỗ bạch đàn
Lượng: 20-30,000 MT per month
Cảng nhập: Dongguan Xinsha – Port , China(Guangzhou)
Sản phẩm 2: Bột gỗ làm giấy/ wood pulp (dùng để làm giấy)
Thông tin yêu cầu chi tiết của sản phẩm vui lòng liên hệ:
Công ty OPTIMUS STEEL  (Reg No.: 53366024J)
Address: 419, #11-98, Tampines St 41, Singapore 520419
Phone: +65 98519059
E-mail:  info@optimussteel.sg Người liên hệ: Raymond Lee