09/07/2021 13:16

Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tiếp tục tăng nhanh vào nửa cuối năm 2021.

01/07/2021 05:47

6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu ước đạt 3,566 triệu m³, trị giá 1,142 tỷ USD, tăng 34,6% về lượng và tăng 40,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

30/06/2021 15:47

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 5/2021 tăng nhẹ trở lại, đạt 1,41 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước đó và tăng tới 83,24% so với tháng 5/2020

30/06/2021 11:18

Trong khi nhiều ngành hàng gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh thì ngành gỗ vẫn tăng tốc trong 6 tháng đầu năm 2021 với kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 75,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nửa cuối năm 2021, với nhiều yếu tố thuận lợi sẽ thúc đẩy ngành gỗ tăng trưởng nhanh.

30/05/2021 15:42

 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 4/2021 giảm trở lại sau khi đạt kỷ lục mới trong tháng 3/2021, đạt 1,397 tỷ USD, giảm 7,5% so với tháng trước đó và tăng tới 100,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

03/05/2021 04:44

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 3,788 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt gần 729 triệu USD, tăng tới 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

26/04/2021 10:07

Trong quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam đạt 3,788 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt gần 729 triệu USD, tăng tới 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

30/03/2021 06:40

Trong 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 2,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Về nhập khẩu, 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 469 triệu USD, tăng tới 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

18/02/2021 15:10

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 12/2020 lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong 1 tháng, đạt 1,338 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước đó và tăng tới 20% so với tháng 12/2019; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam năm 2020 đạt 12,371 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019.

02/01/2021 15:19

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 11 giảm nhẹ trở lại, đạt 1,236 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2019.

01/12/2020 04:16

I. XUẤT KHẨU  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 10 thiết lập kỷ lục mới, đạt 1,28 tỷ USD, tăng tới 11,7% so với tháng 9/2020 và tăng 23,44% so với cùng kỳ năm ngoái.  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,056 tỷ USD, tăng 14,6% so với tháng trước đó và tăng 41,33% so với tháng 10/2019.   

30/11/2020 08:44

Tốc độ tăng trưởng nhanh giá trị xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam trong những năm gần đây có sự đóng góp rất lớn từ hệ thống pháp luật trong nước thuận lợi, thông thoáng, cùng với các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới được Việt Nam ký kết như CPTPP, như EVFTA với Liên minh Châu Âu bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020, và sắp tới là RCEP dự kiến hiệu lực trong năm nay. Các Hiệp định này có tính toàn diện từ thương mại hàng hoá, dịch vụ đến đầu tư. Riêng Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA/ FLEGT, một bộ phận của EVFTA sẽ tác động rất lớn đến ngành gỗ Việt Nam trong thời gian tới, khi hiệp định này đã có hiệu lực hai tháng trở lại đây

Trang  1 2 3 ... 8