Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 quý đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 5,036 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2020 tiếp tục tăng khá mạnh trở lại, đạt gần 947 triệu USD, tăng tới 22,7% so với tháng trước đó và tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

31/08/2020 10:58

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh, tháng 7/2020 đạt 1,127 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng 6/2020, tăng 30,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

31/07/2020 08:15

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 5,036 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2020 tiếp tục tăng khá mạnh trở lại, đạt gần 947 triệu USD, tăng tới 22,7% so với tháng trước đó và tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

01/07/2020 09:35

​Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020, đạt 4,08 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 5/2020 đã tăng trở lại, đạt gần 771 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 15,05% so với cùng kỳ năm 2019.

29/05/2020 08:31

Thống kế từ Hải quan cho thấy kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 4/2020 giảm mạnh, đạt 697 triệu USD, giảm tới 29,3% với tháng trước đó và giảm 18,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 3,294 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019

18/05/2020 09:17

 Quý I năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 2,576 tỷ USD, tăng 13,9% so với quý I năm 2019. Đứng thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng/nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam.

03/04/2020 15:22

​Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 02/2020 giảm trở lại, đạt 746 triệu USD, giảm 10,6% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng 86,17% so với tháng 02/2019 (mức tăng rất cao này do cùng kỳ năm ngoái trùng với Tết AL).

27/03/2020 15:00

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng đầu tiên năm 2020 đạt 835 triệu USD, giảm 25,1% so với tháng trước đó và giảm 15,3% so với tháng 01/2019.

24/01/2020 13:06

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong năm 2019 lập mức kỷ lục mới, đạt 10,647 tỷ USD, tăng 19,5% so với năm 2018. Đứng thứ 6 về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng/nhóm mặt hàng trong năm 2019.

06/01/2020 10:02

Trong 11 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 9,526 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sẽ lần đầu tiên gia nhập Top những mặt hàng/nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD – một thành tựu ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành.

09/12/2019 06:46

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam giảm nhẹ trở lại trong tháng 10/2019 tăng rất mạnh, đạt 1,037 tỷ USD – mức kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu G&SPG/tháng, tăng tới 20,3% so với tháng trước đó.

09/12/2019 05:53

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam giảm nhẹ trở lại trong tháng 9/2019 đạt 826 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng trước đó.  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 693 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng 8/2019.

04/10/2019 06:49

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam đạt 6,613  tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trang  1 2 3 ... 7