TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM NĂM 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 12/2020 lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong 1 tháng, đạt 1,338 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước đó và tăng tới 20% so với tháng 12/2019; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam năm 2020 đạt 12,371 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019.

18/02/2021 15:10

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 12/2020 lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong 1 tháng, đạt 1,338 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước đó và tăng tới 20% so với tháng 12/2019; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam năm 2020 đạt 12,371 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019.

02/01/2021 15:19

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 11 giảm nhẹ trở lại, đạt 1,236 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2019.

01/12/2020 04:16

I. XUẤT KHẨU  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 10 thiết lập kỷ lục mới, đạt 1,28 tỷ USD, tăng tới 11,7% so với tháng 9/2020 và tăng 23,44% so với cùng kỳ năm ngoái.  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,056 tỷ USD, tăng 14,6% so với tháng trước đó và tăng 41,33% so với tháng 10/2019.   

30/11/2020 08:44

Tốc độ tăng trưởng nhanh giá trị xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam trong những năm gần đây có sự đóng góp rất lớn từ hệ thống pháp luật trong nước thuận lợi, thông thoáng, cùng với các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới được Việt Nam ký kết như CPTPP, như EVFTA với Liên minh Châu Âu bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2020, và sắp tới là RCEP dự kiến hiệu lực trong năm nay. Các Hiệp định này có tính toàn diện từ thương mại hàng hoá, dịch vụ đến đầu tư. Riêng Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA/ FLEGT, một bộ phận của EVFTA sẽ tác động rất lớn đến ngành gỗ Việt Nam trong thời gian tới, khi hiệp định này đã có hiệu lực hai tháng trở lại đây

30/10/2020 11:58

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt 1,146 tỷ USD. Xấp xỉ tháng 8/2020 và tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

04/10/2020 03:18

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 8/2020 tiếp tục đứng ở mức rất cao, đạt 1,149 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước đó và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

31/08/2020 10:58

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh, tháng 7/2020 đạt 1,127 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng 6/2020, tăng 30,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

31/07/2020 08:15

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan,lũy kế trong 2 quý đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 5,036 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2020 tiếp tục tăng khá mạnh trở lại, đạt gần 947 triệu USD, tăng tới 22,7% so với tháng trước đó và tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

01/07/2020 09:35

​Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020, đạt 4,08 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 5/2020 đã tăng trở lại, đạt gần 771 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 15,05% so với cùng kỳ năm 2019.

29/05/2020 08:31

Thống kế từ Hải quan cho thấy kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 4/2020 giảm mạnh, đạt 697 triệu USD, giảm tới 29,3% với tháng trước đó và giảm 18,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 3,294 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019

18/05/2020 09:17

 Quý I năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 2,576 tỷ USD, tăng 13,9% so với quý I năm 2019. Đứng thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng/nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam.

03/04/2020 15:22

​Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 02/2020 giảm trở lại, đạt 746 triệu USD, giảm 10,6% so với tháng trước đó nhưng vẫn tăng 86,17% so với tháng 02/2019 (mức tăng rất cao này do cùng kỳ năm ngoái trùng với Tết AL).

Trang  1 2 3 ... 7