12/10/2021 10:06

Nhập khẩu gỗ sồi của Việt Nam từ Mỹ lớn nhất chiếm tới 65,3% tổng lượng nhập khẩu, đạt 139,3 nghìn m³, trị giá 76,6 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và tăng 23,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

04/10/2021 12:14

8 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ thông đạt 1,01 triệu m³, trị giá 235 triệu USD, tăng 88,6% về lượng. Đáng chú ý, nhập khẩu gỗ thông từ thị trường Australia tăng đột biến với mức tăng 4.355,5% về lượng và tăng 2.276,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 137,1 nghìn m³, trị giá 14,5 triệu USD.

01/10/2021 10:48

Theo thống kê của Hải quan, 8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 10,388 tỷ USD, tăng 41,4 % so với cùng kỳ năm ngoái; Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021.  Kim ngạch nhập khẩu G&SPG trong 8 tháng năm 2021,đạt 2,063 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Việt Nam đã xuất siêu trên 8,324 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG trong 8 tháng đầu năm 2021.

19/09/2021 11:09

7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường Gabông, Trung Quốc, Nigiêria, Hồng Kông, Gana, Thái Lan… tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu gỗ lim từ Gabông tăng 34% về lượng và tăng 29,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

14/09/2021 08:09

Trong nửa đầu năm 2021, mức giá nhập  gỗ xẻ theo giá CIF tại Trung quốc đã tăng. Đối với gỗ xẻ mềm nhập theo giá CIF ở mức  254 USD/m3, tăng 17%; gỗ xẻ cứng nhập với mức giá 196 USD/m3, tăng 15%.

13/09/2021 07:34

Mỹ là thị trường cung cấp gỗ dương lớn nhất cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021, chiếm 58,3% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này, đạt 139,6 nghìn m3, trị giá 52,1 triệu USD, giảm 11,5% về lượng và tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

08/09/2021 11:32

Xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ trong 7 tháng đầu năm 2021 mang về cho ngành gỗ Việt trên 1,08 tỷ USD, đóng góp tới 11,7% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành. Giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng này sang các thị trường chính như Trung Quốc và Nhật Bản đã tăng từ 0,5-2 USD/tấn trong tháng 7/2021. Tuy nhiên với tác động của đại dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này giảm trên 15% về lượng và giá trị trong tháng 7/2021 so với tháng trước đó.

30/08/2021 12:35

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 7 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 9,576 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021. Ở chiều nhập khẩu, 7 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 1,828 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. 

29/07/2021 12:06

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong  6 tháng đầu năm kim ngạch đạt 8,205 tỷ USD, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 6 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 1,542 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

09/07/2021 13:16

Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ tiếp tục tăng nhanh vào nửa cuối năm 2021.

01/07/2021 05:47

6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu gỗ nguyên liệu ước đạt 3,566 triệu m³, trị giá 1,142 tỷ USD, tăng 34,6% về lượng và tăng 40,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

30/06/2021 15:47

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 5/2021 tăng nhẹ trở lại, đạt 1,41 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước đó và tăng tới 83,24% so với tháng 5/2020

Trang  1 2 3 ... 9