BIFA WOOD VIETNAM 2023

Hiệp hội Nội thất Indonesia hướng đến Trung Đông qua thị trường xuất khẩu EU

Theo nguồn en.tempo.co, Hiệp hội Thủ công và Nội thất Indonesia (HIMKI), xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu đã giảm 0,1% vào năm 2022. Đây là lý do khiến HIMKI đang hướng đến thị trường Trung Đông để vực dậy ngành nội thất  Indonesia.