Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đến hết tháng 12/2021. Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Đồ nội thất bằng gỗ có nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu tới thị trường Đức

Nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Đức vẫn tiếp tục tăng mạnh, bất chấp đại dịch Covid-19. Trong cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam, đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng có nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu tới thị trường này.