Xuất khẩu gỗ nhiều điểm sáng tại thị trường Mỹ

Thị trường Mỹ hiện chiếm khoảng 53% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường này hứa hẹn xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng tới.