Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Belarus đã thực hiện các tiêu chuẩn thuế quan mới

Theo nguồn cnwood.cn, Cục quản lý rừng Belarus thông báo, Theo lệnh số 305 ngày 5/8/2021 của Tổng thống Belarus, từ ngày 18/8/2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Belarus thực hiện các tiêu chuẩn thuế quan mới, và lệnh thuế quan xuất khẩu mới này có hiệu lực đến ngày 31/12/2021.

Quản lý chất lượng, đón “sóng” xuất khẩu gỗ và nội thất đầu năm 2022

Những biến chuyển trong kế hoạch phòng chống đại dịch của Chính phủ, từ nỗ lực đạt “zero Covid-19” đến chấp nhận “sống chung với Covid-19”, đã “gỡ rối” cho hơn 4.500 doanh nghiệp ngành gỗ và nội thất Việt Nam quay lại sản xuất, tiếp tục tăng trưởng. Quản lý chất lượng, sẽ giúp ngành hàng này đón “sóng” xuất khẩu gỗ và nội thất đầu năm 2022.