Năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ tăng 22,4%

Theo ước tính của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ trong tháng 12/2021 đạt 834 triệu USD, tăng 13,9% so với tháng 11/2021, tăng 4,6% so với tháng 12/2020. Trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Mỹ ước đạt 8,8 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2020.

Năm 2022, dự báo nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU tiếp tục tăng

Ước tính, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ EU về Việt Nam trong tháng 12/2021 tăng trưởng trở lại, đạt 50 nghìn m3 , tăng 42,4% so với tháng 11/2021; nâng tổng lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường EU trong năm 2021 đạt 814,17 nghìn m3 , tăng 5,4% so với năm 2020.