Xuất khẩu gỗ dăm và viên nén tăng, ngành gỗ kỳ vọng mang về 16,5 tỉ USD

Mặc dù xuất khẩu đồ gỗ nội thất đang gặp một số khó khăn trong những tháng cuối năm, nhưng xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ đang phát triển mạnh mẽ đã cân đối lại lượng ngoại tệ mang về trong 10 tháng năm 2022. Doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sẽ hoàn thành mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm: 16,5 tỉ USD.