CÔNG TY TẠI ROMANIAN, CẦN TÌM ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐỒ NỘI THẤT

28/05/2018 12:02
CÔNG TY TẠI ROMANIAN, CẦN TÌM ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐỒ NỘI THẤT

Sản phẩm cần tìm đối tác sản xuất tại Việt Nam, xin vui lòng xem mẫu hình ảnh gửi kèm hoặc truy cập web: www.dorobanti. co.uk để xem thông tin hình ảnh.

Quý vị quan tâm, vui lòng liên hệ công ty để biết thêm chi tiết:
Ông Constantin Popa - Director General
T: 0040-736 640 399
Hoặc Mr. Luiza Girleanu
Economic counselor
Economic Promotion
Office Embassy of Romania in the S.R. of Vietnam
Tel:  +84 243 823  0045
Fax: +84 243 843 0922
E-mail: bpehanoi@yahoo.com