Công ty tại Úc tìm nhà máy sản xuất giá đựng rượu bằng gỗ tại Việt Nam

02/04/2021 12:29
Công ty tại Úc tìm nhà máy sản xuất giá đựng rượu bằng gỗ tại Việt Nam

Một công ty tại Úc đang tìm các nhà máy sản xuất giá đựng rượu bằng gỗ. Loại gỗ: Gỗ thông dụng tại Việt Nam hoặc gỗ Red Cedar Số lượng: 1 container 20ft/quý Quy cách và các yêu cầu khác: Trao đổi trực tiếp với nhà máy

 

 

 

Quý đơn vị quan tâm, vui lòng liên hệ:

Tạp chí Gỗ Việt Hotline: 0961 15 15 18

Email: goviet.magazine@gmail.com 

 (Gỗ Việt số 131, tháng 03/2021)