Nhà nhập khẩu Mỹ tìm nhà cung cấp tại Việt Nam

06/01/2020 10:27
Nhà nhập khẩu Mỹ tìm nhà cung cấp tại Việt Nam

Công ty tại Mỹ tìm đối tác tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm gỗ: Mặt bàn gỗ tràm, khối lập phương và thanh chốt gỗ; Thớt gỗ tràm, thớt gỗ xà cừ 

Gỗ Việt - số 118, tháng 12/2019