ISSME - ĐẠI DIỆN CHO MỘT SỐ CÔNG TY TẠI ẤN ĐỘ CẦN NHẬP KHẨU: VÁN LẠNG LÀM LỚP MẶT, VÁN LẠNG LÀM CỐT/LÕI, VÁN SỢI/ GỖ DÁN ( FACE VENEERS, CORE VENEERS AND COMMERCIAL PLYBOARDS/PLYWOODS)

28/06/2018 11:03
ISSME - ĐẠI DIỆN CHO MỘT SỐ CÔNG TY TẠI ẤN ĐỘ CẦN NHẬP KHẨU: VÁN LẠNG LÀM LỚP MẶT, VÁN LẠNG LÀM CỐT/LÕI, VÁN SỢI/ GỖ DÁN ( FACE VENEERS, CORE VENEERS AND COMMERCIAL PLYBOARDS/PLYWOODS)

Một số thành viên của ISSME Global Business Section - INTERNATIONAL SOCIETY FOR SMALL AND  ở Ấn Độ là các nhà sản xuất ván sợi / gỗ dán hàng đầu và các nhà nhập khẩu ván lạng bề mặt và cốt làm gỗ ép có nhu cầu nhập khẩu váng lạng làm bề mặt, cốt/lỗi gỗ dán, ván sợi/gỗ dán từ các nhà sản xuất có uy tín tại Việt Nam. Cảng nhập khẩu tại Ấn Độ: Mundra (Gujarat), Ấn Độ. 

Thông tin sản phẩm:
Ván lạng làm lớp mặt (face venners):

Ván lạng làm cốt/lõi ( Core Veneers): 

Ván sợi/Gỗ dán (Plyboard/Plywood) ​

Các thông tin yêu cầu khác đối với nhà cung cấp tại Việt Nam khi chào hàng, đề nghị làm rõ: 
Đối với nhà cung cấp Ván lạng: 

• Tên công ty và thông tin liên lạc đầy đủ:
• Tên và thông tin chi tiết người liên hệ chính:
• Thời gian giao hàng:
• Phương thức thanh toán và Điều khoản & Điều kiện:
• Cảng Lô hàng xuất đi:
• Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):
• Năng lực sản xuất mỗi tháng:
• Số lượng nhận đơn đặt hàng tối thiểu (MOQ):
• Số lượng tờ/bó trong 1 Container 40 feet :
 Đối với nhà cung cấp Ván sợi/Gỗ dán
• Tên công ty và thông tin liên lạc đầy đủ:
• Tên và thông tin chi tiết người liên hệ chính:
• Thời gian giao hàng:
• Phương thức thanh toán và Điều khoản & Điều kiện:
• Cảng Lô hàng xuất đi:
• Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):
• Năng lực sản xuất mỗi tháng:
• Số lượng nhận đơn đặt hàng tối thiểu (MOQ):
• Số lượng tờ/bó trong 1 Container 40 feet :
• Keo dán được sử dụng:
• Cốt/lõi sử dụng loại nguyên liệu gì:
• Loại ván lạng được sử dụng đối với mặt trước và mặt sau:
• Phẩm cấp/phân loại (A,B,C..):
• Quy cách đóng gói:

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ:
Mr. Sunil D Sharma
ISSME Global Business Section
INTERNATIONAL SOCIETY FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
PO Box 4354, Kalkaji HPO, New Delhi 110019, India
Tel.: +91-11-29993844
Fax: +91-11-29993845
Helpline: +91-8587000190
E-mail: exim@issmemail.org
WhatsApp/Zalo/Viber/Line/WeChat Skype: issmeorg
Websites: https://www.issme.org