CÔNG TY EURASIA TRADING CO.LTD TẠI BANGLADESH CÓ NHU CẦU NHẬP KHẨU CÁC LOẠI GỖ: AZOBE, OKAN, LIM BALI, DABEMA, REDOAK, NEWBIE VÀ BASRALOCUS:

28/06/2018 11:10
CÔNG TY EURASIA TRADING CO.LTD TẠI BANGLADESH CÓ NHU CẦU NHẬP KHẨU CÁC LOẠI GỖ: AZOBE, OKAN, LIM BALI, DABEMA, REDOAK, NEWBIE VÀ BASRALOCUS:

Công ty Eurasia là công ty thương mại, đang có nhu cầu mua các loại gỗ sau:
1.      Azobe - 500 m3
2.      Okan - 300 m3
3.      Limbali - 300 m3
4.      Dabema - 300 m3
5.      Redoak - 200 m3
6.      Newbie - 200 m3
7.      Basralocus - 100 m3
Hàng được giao tại cảng Chittagong tại Bangladesh,vui lòng báo giá: net offer only to C&F
Doanh nghiệp có nhu cầu, vui lòng liên hệ:
Mr. Shariar Shuvo Eurasia Trading Co. Bangladesh
Tel : 880-2-8399771, 880-2-8399772, 880-2-8399787
Mob/Whatsap: 880-1789620-726, 880-1789167-587
Email : shuvo@eurasiabd.net Skype: eurasiabd