Công ty có nhu cầu tìm nhà cung cấp gỗ Chò chỉ/Yellow Belau theo yêu cầu sau:

09/09/2018 09:09
Công ty có nhu cầu tìm nhà cung cấp gỗ Chò chỉ/Yellow Belau theo  yêu cầu sau:

Thông tin sản phẩm:

 

Kích thước: Yellow Belau Timber 50x150x20ft (Treated and Trimmed)

Lượng: 4686 Nos

Mẫu cung cấp thông tin báo giá:

S.No

 

Quantity

 

Description

 

Unit Prize

 

Unit Weight

 

To t a l

 

1.

 

4686

Nos

 

Yellow Belau Timber

50x150x20ft (Treated

and Trimmed)

 

 

 

 

 

 

Vui lòng làm rõ các thông tin sau khi gửi kèm báo giá:

- Điều khoản thanh toán

- Điều khoản giao hàng

- Thời gian giao hàng

- Quy cách đóng gói và trọng lượng

- Danh mục sản phẩm;

- Thông tin tính pháp lý của gỗ

 

Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ:

Gateway Ventures FZC

Add: P.O.Box : 9460, P6-71 SAIF Zone, Sharjah, UAE.

Tel: +971 6 5573850 Ext: 421| Fax: +971 6 5573851

Email: b.king@gvdss.com | http://gvdss.com/

Contact Person: Bob Kingsley |Sourcing Officer

Skype: Bob.gvcal

Email: b.king@gvdss.com / a.char@gatewaydss.com

GV - 103