DOC tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

30/06/2022 10:52
DOC tiếp tục gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

Ngày 29/6 (giờ Washington D.C), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo gia hạn thời gian nộp bình luận và phản biện trong vụ việc điều tra phạm vi sản phẩm đối với mặt hàng tủ gỗ nội thất của Việt Nam và Malaysia. 

Theo đó, thời hạn để các bên liên quan nộp bình luận là ngày 07/7/2022, bản phản biện là 21/7/2022. Lý do DOC gia hạn là hiện nay có khoảng 200 bình luận có khả năng bị cơ quan này bác bỏ do nộp sai định dạng và yêu cầu.

DOC chỉ ra các lỗi hay mắc phải khi nộp bình luận như: thiếu các chứng chỉ (Certificates); thiếu thông tin về định danh bản Công khai / Bí mật

(Public/Confidential); một số bình luận có định danh là công khai (Public) nhưng lại để thông tin trong [...] thể hiện nội dung không công khai; chưa thông báo tham gia vụ việc nhưng vẫn gửi bình luận...

Trước đó, ngày 21/6/2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo gia hạn thời gian nộp bản bình luận và cung cấp thông tin phản biện điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với một số tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam thêm 01 tuần.

Gỗ Việt