Hội sản xuất, kinh doanh Gỗ Mỹ nghệ Đồng Kỵ: RA MẮT SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ LÀNG NGHỀ GỖ ĐỒNG KỴ

29/06/2016 11:04
Hội sản xuất, kinh doanh Gỗ Mỹ nghệ Đồng Kỵ: RA MẮT SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ LÀNG NGHỀ GỖ ĐỒNG KỴ

 Sàn giao dịch điện tử: http:// dongkyfuniter.com cung cấp một kênh mua sắm an toàn, uy tín, chất lượng và đảm bảo với tem nhãn thương hiệu gỗ Đồng Kỵ được bảo hộ độc quyền của làng nghề truyền thống gỗ Đồng Kỵ tới người tiêu dùng Việt Nam và Quốc tế

 Đứng trước bối cảnh hội nhập quốc tế, để thích ứng trước nhưng thách thức từ các Hiệp định mà Việt Nam đã ký đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và đa dạng hóa thị trường. Làng nghề đồ gỗ Đông Kỵ đã có những bước chủ động thích ứng qua việc thành lập Hội sản xuất, kinh doanh Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ và đăng ký bảo hộ thương hiệu “Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ”, sự kiện ra mắt Sàn giao dịch điện tử làng nghề Đồng Kỵ ngày 28/6/2016 là bước tiếp nối những sự kiện trên nhằm bảo tồn và phát huy thương hiệu đồ gỗ truyền thống Đồng Kỵ hướng tới người tiêu dùng trong nước và Quốc tế. 
GỖ VIỆT số 79