Báo cáo: Làng nghề gỗ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: Thực trạng và các lựa chọn về chính sách để phát triển bền vững

Báo cáo đánh giá thực trạng của các hộ sản xuất làng nghề về các khía cạnh tính pháp lý của nguồn gỗ nguyên liệu, sử dụng lao động, môi trường sản xuất kinh doanh, khả năng và mức độ tuân thủ với các yêu cầu pháp lý của các hộ hiện nay. Báo cáo chỉ ra một số xu hướng thay đổi tại các làng nghề theo hướng bền vững hơn về nguồn nguyên liệu, một số hạn chế trong sử dụng nguyên liệu, lao động, môi trường… mà các hộ hiện phải đối mặt.Các hạn chế và khó khăn mà các hộ hiện đang đối mặt thể hiện các khía cạnh cơ bản của nền kinh tế phi chính thức. Trong bối cảnh hội nhập, các hộ sản xuất kinh doanh gỗ tại các làng nghề trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung, do vậy hộ cần tuân thủ với các yêu cầu pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Báo cáo kiến nghị hỗ trợ chuyển các hộ từ hình thức phi chính thức sang chính thức, nhằm giúp các hộ phát triển bền vững trong tương lai.

10/08/2018 08:38

Bản tin này cho thấy thực trạng thương mại các mặt hàng đồ gỗ (HS 94) và sản phẩm gỗ (HS 44) giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn 2015-4 tháng đầu năm 2018. Bản tin cũng cập nhật một số thông tin về nền kinh tế và thị trường Nhật cho các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ

09/08/2018 16:00

Châu Phi đã trở thành nguồn cung gỗ nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2017, lượng cung từ quốc gia này đã lên tới trên 1,3 triệu m3, chiếm 25% trong tổng lượng gỗ nguyên liệu tròn và xẻ rnhập khẩu vào Việt Nam trong năm. Trong 6 tháng đầu 2018, lượng cung gỗ từ nguồn này lên tới 666.406 m3 quy tròn, tương đương ¼ trong tổng lượng gỗ nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam từ tất cả các nguồn trong 6 tháng đầu 2018

09/08/2018 15:34

Hoa Kì là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong những năm qua. Tính riêng trong 2017, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 41,6 tỉ USD sang thị trường Hoa Kì, trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kì là 9,2 tỉ USD. Nhờ vậy, Hoa Kì đã trở thành thị trường lớn nhất mà Việt Nam xuất siêu hay thặng dư trong năm 2017, đạt 32,4 tỉ đô la Mỹ.  Việt Nam do đó trở thành một trong 6 quốc gia mà Hoa Kì có mức thâm hụt thương mại lớn nhất.

09/08/2018 14:53

Thương mại các mặt hàng gỗ giữa 2 quốc gia lớn và đang tiếp tục mở rộng. Thặng dư thương mại hiện nghiêng về phía Việt Nam với giá trị khoảng 500-600 triệu USD mỗi năm. Thương mại giữa 2 quốc gia hầu hết tập trung vào các mặt hàng gỗ nguyên liệu, với tỉ trọng khoảng trên 80% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Nhóm sản phẩm gỗ có giá trị gia tăng cao chiếm tỉ trọng nhỏ.  

09/08/2018 11:39

Bản tin thị trường này cập nhật các thông tin về thực trạng Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ kể từ 2015 đến hết tháng 6 năm 2018. Dựa trên nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan, Bản tin đưa ra các con số về lượng, giá trị kim ngạch, thị trường và các loài gỗ sử dụng trong các sản phẩm Việt Nam xuất và Nhập khẩu. Bên cạnh đó, Bản tin chỉ ra xu hướng thay đổi trong xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong thời gian gần đây

29/07/2018 17:46

The study assesses the preparedness of small and micro enterprises (SmEs) in Vietnam’s forest sector for changes in market structure due to increased enforcement of requirements for legality veri cation. It makes recommendations on how reforms and other mechanisms can be developed to improve the productivity, competitiveness and revenue of SmEs.

12/06/2018 11:46

Forest Trends and Vietnam Timber and Forest Products Associations (VIFORES) have finalised  the English report: “Linking Smallholder Plantations to Global Markets: Lessons from the IKEA model in Vietnam.”

21/05/2018 15:15

This report describes the current status of households who undertake the timber manufacturing, processing and trading businesses in the wood villages and analyze the legal aspects of timber materials, labor use, environment of manufacturing and trading businesses, and ability of households to comply with the current legal requirements. 

28/03/2018 13:53

Báo cáo phân tích thực trạng xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong những năm gần đây. Mô tả các thị trường chính, sản phẩm xuất nhập khẩu chính, các loài gỗ được sử dụng phổ biến và những thay đổi của thị trường cung – cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Báo cáo được trình bày tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

28/03/2018 13:49

Báo cáo này phân tích quy mô và những thay đổi trong việc nhập khẩu gỗ tròn/đẽo vuông thô (sau đây được gọi tắt là gỗ tròn) và gỗ xẻ vào Việt Nam và chỉ ra một số rủi ro về mặt pháp lý đối với nguồn cung này. Báo cáo được trình bày tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

28/03/2018 13:46

Trung Quốc có vai trò quan trọng đối với ngành gỗ Việt Nam, cả về mặt là một trong những thị trường tiêu thụ quan trọng nhất đối với một số mặt hàng gỗ của Việt Nam và là nguồn cung một số mặt hàng gỗ nguyên liệu. Hàng năm, kim ngạch thương mại hai chiều về các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ lên tới 1,3-1,4 tỉ USD, trong đó thặng dư thương mại nghiêng về phía Việt Nam khoảng 600-700 triệu USD. Bản tin này nhìn vào thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Số liệu trong Bản tin được dựa trên nguồn số liệu xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam.

28/03/2018 13:43

Hoa Kỳ không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng cho các mặt hàng gỗ của Việt Nam là còn là nguồn cung gỗ nguyên liệu ‘sạch’ lớn nhất của Việt Nam. Hàng năm, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu một lượng gỗ nguyên liệu rất lớn, bao gồm gỗ tròn /xẻ thô (thuộc nhóm HS 4403) và gỗ xẻ (HS 4407) từ thị trường này. Gỗ nhập khẩu từ Hoa Kỳ được đưa vào chế biến và xuất khẩu ngược lại quốc gia này (và các quốc gia khác) ở dạng sản phẩm đồ gỗ nội thất. Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ nguồn này vào Việt Nam cũng đang được mở rộng. Bản tin được giới thiệu tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

Trang  1 2 3 4