Chuỗi cung gỗ cao su Việt Nam: Thực trạng và chính sách

Báo cáo là sản phẩm hợp tác của các Hiệp hội: VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, Hội cao su Việt Nam và Tổ chức Forest Trends.Báo cáo cung cấp các thông tin:  (1) về chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ gỗ và SPG cao su; (2)nguồn cung gỗ cao su, bao gồm nguồnnhập khẩu, nguồn cung từ đại điền và tiểu điền; (3) nét chính về thị trường xuất khẩu gỗ và SPG cao su của Việt Nam; (4) trường tiêu thụ gỗ và SPG gỗ cao su tại thị trường nội địa và thảo luận về khía cạnh chính sách nhằm góp phần phát trển bền vững ngành chế biến gỗ và SPG cao su trong tương lai.

08/10/2018 14:47

Báo cáo là sản phẩm hợp tác của các Hiệp hội: VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, Hội cao su Việt Nam và Tổ chức Forest Trends.Báo cáo cung cấp các thông tin:  (1) về chuỗi cung ứng và thị trường tiêu thụ gỗ và SPG cao su; (2)nguồn cung gỗ cao su, bao gồm nguồnnhập khẩu, nguồn cung từ đại điền và tiểu điền; (3) nét chính về thị trường xuất khẩu gỗ và SPG cao su của Việt Nam; (4) trường tiêu thụ gỗ và SPG gỗ cao su tại thị trường nội địa và thảo luận về khía cạnh chính sách nhằm góp phần phát trển bền vững ngành chế biến gỗ và SPG cao su trong tương lai.

08/10/2018 14:17

Báo cáo Ngành cao su Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển bền vữnglà sản phẩm hợp tác nghiên cứu của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES) và Tổ chức Forest Trends, được công bố tại Hội thảo Chuỗi cung cao su thiên nhiên và gỗ cao su: Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững  diễn ra ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại Hồ Chí Minh.

10/08/2018 08:38

Bản tin này cho thấy thực trạng thương mại các mặt hàng đồ gỗ (HS 94) và sản phẩm gỗ (HS 44) giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn 2015-4 tháng đầu năm 2018. Bản tin cũng cập nhật một số thông tin về nền kinh tế và thị trường Nhật cho các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ

09/08/2018 16:00

Châu Phi đã trở thành nguồn cung gỗ nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2017, lượng cung từ quốc gia này đã lên tới trên 1,3 triệu m3, chiếm 25% trong tổng lượng gỗ nguyên liệu tròn và xẻ rnhập khẩu vào Việt Nam trong năm. Trong 6 tháng đầu 2018, lượng cung gỗ từ nguồn này lên tới 666.406 m3 quy tròn, tương đương ¼ trong tổng lượng gỗ nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam từ tất cả các nguồn trong 6 tháng đầu 2018

09/08/2018 15:34

Hoa Kì là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong những năm qua. Tính riêng trong 2017, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 41,6 tỉ USD sang thị trường Hoa Kì, trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kì là 9,2 tỉ USD. Nhờ vậy, Hoa Kì đã trở thành thị trường lớn nhất mà Việt Nam xuất siêu hay thặng dư trong năm 2017, đạt 32,4 tỉ đô la Mỹ.  Việt Nam do đó trở thành một trong 6 quốc gia mà Hoa Kì có mức thâm hụt thương mại lớn nhất.

09/08/2018 14:53

Thương mại các mặt hàng gỗ giữa 2 quốc gia lớn và đang tiếp tục mở rộng. Thặng dư thương mại hiện nghiêng về phía Việt Nam với giá trị khoảng 500-600 triệu USD mỗi năm. Thương mại giữa 2 quốc gia hầu hết tập trung vào các mặt hàng gỗ nguyên liệu, với tỉ trọng khoảng trên 80% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Nhóm sản phẩm gỗ có giá trị gia tăng cao chiếm tỉ trọng nhỏ.  

09/08/2018 11:39

Bản tin thị trường này cập nhật các thông tin về thực trạng Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ kể từ 2015 đến hết tháng 6 năm 2018. Dựa trên nguồn số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan, Bản tin đưa ra các con số về lượng, giá trị kim ngạch, thị trường và các loài gỗ sử dụng trong các sản phẩm Việt Nam xuất và Nhập khẩu. Bên cạnh đó, Bản tin chỉ ra xu hướng thay đổi trong xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong thời gian gần đây

29/07/2018 17:46

The study assesses the preparedness of small and micro enterprises (SmEs) in Vietnam’s forest sector for changes in market structure due to increased enforcement of requirements for legality veri cation. It makes recommendations on how reforms and other mechanisms can be developed to improve the productivity, competitiveness and revenue of SmEs.

12/06/2018 11:46

Forest Trends and Vietnam Timber and Forest Products Associations (VIFORES) have finalised  the English report: “Linking Smallholder Plantations to Global Markets: Lessons from the IKEA model in Vietnam.”

21/05/2018 15:15

This report describes the current status of households who undertake the timber manufacturing, processing and trading businesses in the wood villages and analyze the legal aspects of timber materials, labor use, environment of manufacturing and trading businesses, and ability of households to comply with the current legal requirements. 

28/03/2018 13:53

Báo cáo phân tích thực trạng xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong những năm gần đây. Mô tả các thị trường chính, sản phẩm xuất nhập khẩu chính, các loài gỗ được sử dụng phổ biến và những thay đổi của thị trường cung – cầu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Báo cáo được trình bày tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

28/03/2018 13:49

Báo cáo này phân tích quy mô và những thay đổi trong việc nhập khẩu gỗ tròn/đẽo vuông thô (sau đây được gọi tắt là gỗ tròn) và gỗ xẻ vào Việt Nam và chỉ ra một số rủi ro về mặt pháp lý đối với nguồn cung này. Báo cáo được trình bày tại Hội thảo “Bức tranh xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam năm 2017: Thực trạng và xu hướng hội nhập bền vững” được tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Hà Nội.

Trang  1 2 3 4