Quý I/2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc giảm mạnh

20/05/2023 12:41

Quý I/2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc đạt 105,90 nghìn m3, trị giá 51,72 triệu USD, giảm 30,7% về lượng và giảm 35,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc trong tháng 3/2023 đạt 62,40 nghìn m3, trị giá 28,98 triệu USD, tăng 115,0% về lượng và tăng 103,0% về trị giá so với tháng 02/2023; tăng 17,2% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với tháng 3/2022.

Tính chung trong quý I/2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc đạt 105,90 nghìn m3, trị giá 51,72 triệu USD, giảm 30,7% về lượng và giảm 35,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Ước tính, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc trong tháng 4/2023 đạt 46,0 nghìn m3, với trị giá 22,0 triệu USD, giảm 26,3% về lượng và giảm 24,1% về trị giá so với tháng 3/2023; giảm 44,9% về lượng và giảm 51,9% về trị giá so với tháng 4/2022.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc ước tính đạt 151,90 nghìn m3, trị giá 73,72 triệu USD, giảm 35,7% về lượng và giảm 41,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Quý I/2023, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam giảm là do nhập khẩu gỗ tròn, gỗ dán, ván bóc, lạng, ván dăm giảm mạnh; ngược lại, nhập khẩu gỗ xẻ, ván sợi từ thị trường này tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, gỗ dán vẫn là mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc trong tháng 3/2023, đạt 25,56 nghìn m3, với trị giá 10,20 triệu USD, tăng 137,5% về lượng và tăng 130,9% về trị giá so với tháng 02/2023; nhưng giảm 7,3% về lượng và giảm 23,8% về trị giá so với tháng 3/2022.

Tính chung trong quý I/2023, nhập khẩu gỗ dán từ Trung Quốc đạt 41,77 nghìn m3, trị giá 17,08 triệu USD, giảm 39,4% về lượng (tương đương giảm 27,11 nghìn m3, bằng 58% tổng lượng giảm nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường này) và giảm 46,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ dán từ Trung Quốc trong tháng 3/2023 ở mức 399 USD/m3, giảm 2,8% so với tháng 02/2023 và giảm 17,7% so với tháng 3/2022. Tính chung trong quý I/2023, giá nhập khẩu trung bình gỗ dán từ Trung Quốc ở mức 409 USD/m3, giảm 11,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Giảm rủi ro về gian lận thương mại trong các mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc có vai trò quan trọng nhằm duy trì và phát triển ngành gỗ của Việt Nam. Điều này đòi hỏi cần phải rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Trung Quốc, tập trung vào các mặt hàng có tín hiệu rủi ro cao.

Cập nhật mới nhất vào cuối tháng 3/2023, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo gia hạn lần thứ sáu thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam. Kết luận cuối cùng dự kiến lùi sang tháng 5/2023.

Theo kết luận sơ bộ công bố tháng 7/2022, sản phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc, sẽ bị áp dụng thuế như gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc, với thuế tạm tính cho các lô hàng được nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 17/6/2020 có thể lên đến 378,26%.

Các doanh nghiệp Việt Nam (chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu) đang hợp tác tự xác nhận không sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc.

Tháng 3/2023, nhập khẩu gỗ tròn từ Trung Quốc về Việt Nam đạt 3,06 nghìn m3, với trị giá 1,28 triệu USD, tăng 34,7% về lượng và tăng 138,0% về trị giá so với tháng 02/2023; giảm 51,9% về lượng và giảm 23,8% về trị giá so với tháng 3/2022.

Tính chung trong quý I/2023, nhập khẩu gỗ tròn từ Trung Quốc đạt 6,13 nghìn m3, với trị giá 1,88 triệu USD, giảm 70,1% về lượng (tương đương giảm 14,30 nghìn m3, bằng 31% tổng lượng giảm nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc) và giảm 74,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ tròn từ Trung Quốc trong tháng 3/2023 ở mức 417 USD/m3, tăng 76,7% so với tháng 02/2023 và tăng 58,4% so với tháng 3/2022. Tính chung trong quý I/2023, giá nhập khẩu trung bình gỗ tròn từ Trung Quốc ở mức 307 USD/m3, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu ván sợi từ Trung Quốc trong tháng 3/2023 đạt 15,87 nghìn m3, trị giá 2,96 triệu USD, tăng 120,7% về lượng và tăng 160,7% về trị giá so với tháng 2/2023; giảm 7,3% về lượng và giảm 23,8% về trị giá so với tháng 3/2022. Tính chung trong quý I/2023, nhập khẩu ván sợi từ Trung Quốc đạt 25,07 nghìn m3, trị giá 4,51 triệu USD, tăng 3,6% về lượng, nhưng giảm 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu trung bình ván sợi từ Trung Quốc trong tháng 3/2023 ở mức 187 USD/m3, tăng 18,1% so với tháng 02/2023, nhưng giảm 39,1% so với tháng 3/2022.

Tính chung trong quý I/2023, giá nhập khẩu trung bình ván sợi ở mức 180 USD/m3, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 3/2023, nhập khẩu gỗ xẻ từ Trung Quốc đạt 8,80 nghìn m3, với trị giá 5,19 triệu USD, tăng 201,0% về lượng và tăng 128,8% về trị giá so với tháng 02/2023; tăng 92,6% về lượng và tăng 50,5% về trị giá so với tháng 3/2022. Tính chung trong quý I/2023, nhập khẩu gỗ xẻ từ Trung Quốc đạt 14,39 nghìn m3, với trị giá 9,175 triệu USD, tăng 7,6% về lượng, nhưng giảm 23,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Gỗ Việt