Xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tháng 12/2021 ước đạt 1,45 tỷ USD

05/01/2022 09:50
Xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tháng 12/2021 ước đạt 1,45 tỷ USD

Tổng cục Hải quan ước tính, xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tháng 12/2021 đạt 1,45 tỷ USD, tăng 13,9% so tháng 11/2021, tăng 8,3% so với tháng 12/2020.

Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 1,09 tỷ USD, tăng 18,5% so với tháng 11/2021, tăng 3,6% so với tháng 12/2020. Trong năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt 14,8 tỷ USD, tăng 19,7% so với năm 2020. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 11,07 tỷ USD, tăng 16,1% so với năm 2020.

Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 11 tháng năm 2021, đạt 9 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2020. Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu là mặt hàng ghế khung gỗ đạt 3,2 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp đến là đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 2,8 tỷ USD, tăng 13,3%; đồ nội thất phòng ngủ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 0,2%...

Trong 11 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu mặt hàng gỗ, ván và ván sàn chỉ chiếm 13,5% trong tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, nhưng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, đạt 1,8 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm 2020; Tiếp theo là dăm gỗ đạt 1,6 tỷ USD, tăng 19,8%; cửa gỗ đạt 38,5 triệu USD, tăng 12,4%...

Gỗ Việt