Các lệnh trừng phạt không làm xuất khẩu gỗ của Nga giảm

04/07/2022 12:35
Các lệnh trừng phạt không làm xuất khẩu gỗ của Nga giảm

Trong 5 tháng đầu năm 2022, lượng gỗ xẻ xuất khẩu của Nga đạt 11,2 triệu m3, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Dẫn nguồn Wood365.cn, tác động của các lệnh trừng phạt không làm thị trường gỗ xuất khẩu của Nga giảm. Trong 5 tháng đầu năm 2022, lượng gỗ xẻ xuất khẩu của Nga đạt 11,2 triệu m3, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và Uzbekistan.

Trong 15 năm qua, Trung Quốc là khách hàng mua gỗ xẻ chính của Nga. Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gỗ của Nga sang Trung Quốc đạt 5,24 triệu m3, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2021; xuất khẩu sang Uzbekistan đạt 793,2 nghìn m3, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 6,14 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ Việt