Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc tăng nhẹ

14/06/2022 11:52
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc tăng nhẹ

Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Trung Quốc ước đạt 722,1 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2022 ước đạt 181 triệu USD, tăng 21,1% so với tháng 5/2021. Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Trung Quốc ước đạt 722,1 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Dăm gỗ là mặt hàng xuất khẩu chính tới thị trường Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022, đạt 454,6 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 84,2% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Trung Quốc.

Tiếp theo là mặt hàng gỗ, ván và ván sàn đạt 67,5 triệu USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 12,5% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Trung Quốc.

Đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 3 sang thị trường Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022, nhưng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm rất mạnh, đạt 15,1 triệu USD, giảm 46,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Hầu hết các mặt hàng trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đều giảm mạnh, dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn, tiếp theo đồ nội thất văn phòng, ghế khung gỗ…

Đồ nội thất bằng gỗ là nhóm hàng xuất khẩu cần được đẩy mạnh sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, do thực hiện chiến lược Zero-Covid nên nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm đối với hàng hóa từ nước ngoài, trong đó đồ nội thất bằng gỗ là mặt hàng mà Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 275,3 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, EU là thị trường cung cấp lớn nhất đồ nội thất bằng gỗ cho Trung Quốc, với trị giá chiếm 80,3% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc, đạt 221,2 triệu USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp theo Trung Quốc nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên trị giá nhập khẩu từ các thị trường này đều giảm mạnh. Dẫn đầu là Việt Nam đạt 18,4 triệu USD, giảm 34,1%; Thái Lan đạt 6,8 triệu USD, giảm 28,5%; Indonesia đạt 5,3 triệu USD, giảm 2,8%...

Gỗ Việt