Đối thoại toàn cầu của PEFC về khuyến khích người tiêu dùng sử dụng lâm sản bền vững

11/06/2015 08:40
Đối thoại toàn cầu của PEFC về khuyến khích người tiêu dùng sử dụng lâm sản bền vững

Đối thoại lần thứ 5 với các bên liên quan do PEFC tổ chức thường niên với chủ đề “giải quyết nạn phá rừng, tham gia đội ngũ khuyến khích sử dụng lâm sản bền vững”, tìm cách tăng cường nhận thức của người tiêu dùng tham gia và cam kết sử dụng lâm sản bền vững sẽ diễn ra từ ngày 17-20/2014 tại Paris, Pháp.

 

Nạn phá rừng vẫn còn là một mối đe dọa lớn đối với nhiều khu rừng trên thế giới. Trong khi các biện pháp hạn chế nạn phá rừng bằng cung cấp tài liệu khá tốt thì việc thực hiện thành công các giải pháp lại phức tạp, cần sự phối hợp đa dạng các biện pháp như đưa ra các chính sách tác động vào việc kinh doanh, cho vay tới hành động của người tiêu dùng. Chúng ta sẽ thành công trong việc chuyển tải thông điệp sử dụng đất đúng để ngăn chặn nạn phá rừng. 

Ngành lâm nghiệp đã có bước tiến trong việc cung cấp các giải pháp bền vững khả thi hơn so với các ngành khác trong việc ngăn chặn nạn phá rừng với chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Và trong khi nhu cầu hiểu biết ngày càng tăng, đặc biệt là ở các khu rừng dễ bị tàn phá, thì rất cần sự nỗ lực cao nhằm tăng cường sự quan tâm của người tiêu dùng, sự cam kết và tin tưởng của họ vào lâm sản. Tăng cầu với sản phẩm lâm sản bền vững cũng sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy doanh nghiệp chống lại việc chặt phá rừng.

Với trọng tâm hướng tới tương lai, sự kiện này dự kiến sẽ thúc đẩy việc trao đổi lẫn nhau giữa 200 người tham dự, xác định phương pháp tiếp cận hợp tác mới và có các hành động để kích thích nhu cầu đối với lâm sản bền vững và tăng cường sự phát triển của ngành lâm nghiệp.

 Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi đối thoại các bên liên quan về các cơ hội và thách thức đối với ngành lâm nghiệp và quản lý rừng bền vững hiện nay, được PEFC tổ chức. Các cuộc đối thoại trong những năm trước đó tập trung vào các vấn đề như “Liên kết chuỗi cung ứng lâm sản bền vững ở châu Á” và “Tăng cường liên kết: sinh khối bền vững và chứng chỉ rừng”.

Kể từ năm 2013, Đối thoại các bên liên quan do PEFC tổ chức đã trở thành một phần chính thức trong Tuần lễ chứng chỉ rừng PEFC, một sự kiện hàng năm quy tụ các thành viên của PEFC và nhiều bên liên quan nhằm thảo luận một số vấn đề cấp bách nhất của ngành lâm nghiệp trên thế giới

Gỗ Việt