Nhập khẩu gỗ tần bì từ EU tăng 7,6% về lượng

20/12/2023 08:04
Nhập khẩu gỗ tần bì từ EU tăng 7,6% về lượng

EU là thị trường cung cấp gỗ tần bì lớn nhất trong 10 tháng năm 2023, chiếm 96,4% tổng lượng nhập khẩu trong 10 tháng năm 2023, đạt 416,1 nghìn m³, trị giá 105 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ tần bì của Việt Nam tháng 11/2023 đạt 38,8 nghìn m³, trị giá 9,9 triệu USD, tăng 42,6% về lượng và tăng 40,3% về trị giá so với tháng 10/2023; so với tháng 11/2022 giảm 5,0% về lượng và giảm 12,0% về trị giá.

Tính chung 11 tháng năm 2023, nhập khẩu gỗ tần bì đạt 459,2 nghìn m³, trị giá 117,9 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và giảm 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022

Trong khi đó, nhập khẩu gỗ tần bì loại xẻ đạt 14,8 nghìn m³, trị giá 7,9 triệu USD, giảm 32,2% về lượng và giảm 37,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.
Về thị trường nhập khẩu, 10 tháng năm 2023, nhập khẩu gỗ tần bì nguyên liệu của Việt Nam chủ yếu từ thị trường EU, còn nhập khẩu từ các thị trường khác chiếm tỷ trọng thấp.

Cụ thể, nhập khẩu gỗ tần bì từ thị trường EU lớn nhất chiếm 96,4% tổng lượng nhập khẩu trong 10 tháng năm 2023, đạt 416,1 nghìn m³, trị giá 105 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Bỉ tăng 6,6%; Pháp tăng 9,6%; Đức tăng 14,7%; Hà Lan tăng 21,5% về lượng so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu từ thị trường Mỹ đạt 7,9 nghìn m³, trị giá 3,7 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và giảm 35,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, nhập khẩu từ thị trường Anh đạt 2,5 nghìn m³, trị giá 568 nghìn USD, giảm 36,9% về lượng và giảm 41,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Gỗ Việt