PEFC tại Bali, tháng 11 – Diary Date

27/08/2016 16:55
PEFC tại Bali, tháng 11 – Diary Date

Tiếp sau thành công của Tuần lễ chứng nhận rừng PEFC lần đầu tiên tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia năm 2013 và sau đó tại Paris năm 2014, tại Montreux năm 2015 và năm nay PEFC tổ chức tại Bali, Indonesia.
 

 

 ​Tuần lễ chứng nhận rừng PEFC được tổ chức từ 14 – 18/11/2016, gồm có sự tham dự của Đại hội đồng PEFC, các cuộc họp và hội thảo luận chuyên đề dành riêng cho các thành viên PEFC và khách mời và kèm theo đó là cuộc hội đàm các bên liên quan của PEFC diễn ra trong 2 ngày, mở cửa cho tất cả mọi người.
Thứ 2, 14/11
Các cuộc họp và hội thảo dành cho các thành viên PEFC.
Thứ 3, 15/11
Tiếp tục các cuộc gặp họp và hội thảo dành cho các thành viên PEFC.
Thứ 4, 16/11
Đại hội đồng PEFC họp lần thứ 21 vào thứ 4. Đại hội đồng là cơ quan quyền lực  có quyền quyết định cao nhất  đối với tổ chức này và năm nay PEFC được mong đợi quy tụ hàng trăm đại diện đến từ các hệ thống chứng nhận rừng quốc gia, các cơ quan quốc tế liên quan và các thành viên khác tại Bali.
Thứ 5, 17/11 và Thứ 6, 18/11
Thứ 5 chính là tuần lễ PEFC, mở cửa chào đón tất cả mọi người tới tham dự các cuộc đối thoại với các bên liên quan của PEFC:
Cảnh quan bền vững vì CuộC sống bền vững Các bên liên quan quan tâm được khuyến khích tham gia nhằm thảo luận và khám phá cách thức chứng chỉ rừng có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó trong việc quảng bá cảnh quan bền vững, nơi các cây rừng đem lại tác động tích cực tối đa cho con người và môi trường.
HTTP://pefC.org/pefC-week-2016/home
Gỗ Việt