Sắp diễn ra Hội thảo giới thiệu về Hiệp định Thương mại gỗ Việt - Mỹ và Luật Lacey

22/11/2023 04:33
Sắp diễn ra Hội thảo giới thiệu về Hiệp định Thương mại gỗ Việt - Mỹ và Luật Lacey

Ngày 29/11/2023 sẽ diễn ra hội thảo giới thiệu về Hiệp định Thương mại Gỗ Việt Mỹ và Luật Lacey.

Hội thảo do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) tổ chức.

Hội thảo sẽ được tổ chức tại khách sạn Fortuna (6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, HN) từ 8h30 đến 16h30 và được tổ chức miễn phí bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Hội thảo sẽ cung cấp cho các thành viên cộng đồng thương mại Việt Nam với thông tin về vai trò của CBP và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong việc thực hiện Hiệp định gỗ Hoa Kỳ - Việt Nam, thông tin về Đạo luật Lacey, kỹ thuật và công nghệ nhận dạng gỗ.

Để xác nhận sự tham dự Hội thảo, các đại biểu gửi thông tin về họ tên, đơn vị công tác, thông tin liên lạc với Cố vấn Thương mại CBP Stephanie Lee tại stephanie.s.lee@cbp.dhs.gov.

Gỗ Việt