Tọa đàm “Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do ÚC tiến hành đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam”

12/08/2022 07:04
Tọa đàm “Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do ÚC tiến hành đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam”

Ngày 19/8/2022 tới đây, Cục Phòng Vệ Thương mại tổ chức Tọa đàm “Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do ÚC tiến hành đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam”
 

Thời gian: 8:00-12:00 ngày 19/8/2022 (Thứ sáu)
Địa điểm:  KS Palace Hotel Sài gòn, số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM
Chủ trì:      Lãnh đạo Cục Phòng vệ thương mại 
Thành phần: Cán bộ các Sở, ngành có liên quan của TPHCM (Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Cục hải quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất) và Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố lân cận.
Cục PVTM trân trọng đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ tham dự Hội nghị và gửi thông tin đăng ký trước ngày 15 tháng 08 năm 2022 theo địa chỉ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương - Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách Nguyễn Hoàng Kiên, Điện thoại: 0942613889; Email: kiennh@moit.gov.vn; nganha@moit.gov.vn).
Gỗ Việt