Gỗ Việt số 80 - Tháng 7 năm 2016

28/07/2016 11:11
Gỗ Việt số 80 - Tháng 7 năm 2016

Thưa Quý độc giả!

Đầu tháng này, thời hạn quy định các điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành quy định trong thông tư không còn hiệu lực nếu không đưa lên thành nghị định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhà nước pháp quyền không có nghĩa là xây dựng thật nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng là chất lượng văn bản; không phải chạy theo số lượng mà phải là chất lượng văn bản, làm sao tạo cơ chế quản lý tốt nhất, tạo điện kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển mới, thực hiện cho được mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đó là cam kết vững vàng và là thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: doanh nghiệp là một động lực của phát triển kinh tế. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Hơn 3000 giấy phép con kiên quyết được loại bỏ, đó là cách cởi trói để doanh nghiệp phát triển, doanh nhân tin tưởng và yên tâm hơn với chính sách pháp luật. Mỗi một giấy phép con tồn tại vô lý là một nút thắt, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp, gây tốn thời gian, lãng phí năng lực cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Những giấy phép con được loại bỏ, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có môi trường thông thoáng, hành lang pháp lý chặt chẽ đảm bảo quyền lợi, sự đầu tư và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thưa quý độc giả, không có sự ủng hộ nào lớn hơn việc tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ hội vươn lên, không có cam kết nào lớn hơn việc loại bỏ những thủ tục rườm rà, nhiêu khê gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động. Và cũng không có điều gì hơn được cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thời điểm này, đó là bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh của doanh nghiệp, của công dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, trên cơ sở tháo gỡ mọi rào cản, chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và tinh thần lớn nhất là “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, có nghĩa là không đặt ra những rào cản, giấy phép để cản trở và giăng bẫy doanh nghiệp. Và tạo cơ hội để doanh nghiệp cất cánh trong tương lai.

Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt