99% thương mại gỗ và giấy của New Zealand với Trung Quốc sẽ được miễn thuế khi FTA mới được thực thi

03/03/2022 13:48
99% thương mại gỗ và giấy của New Zealand với Trung Quốc sẽ được miễn thuế khi FTA mới được thực thi

Theo nguồn Wood365.cn, ngày 15/2/2022, Bộ trưởng Thương mại và tăng trưởng xuất khẩu của New Zealand cho biết, Trung Quốc và New Zealand đã thúc đẩy nâng cấp Hiệp định thương mại tự do song phương.

Nghị định thư về nâng cấp Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Trung Quốc và New Zealand sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/4/2022. FTA sau khi được nâng cấp sẽ giúp cả 2 nước mở cửa thị trường cho một số sản phẩm gỗ và giấy, đồng thời tối ưu hóa các quy tắc thương mại như quy tắc về xuất xứ, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại. Các quy định mới sẽ cho phép Trung Quốc xuất khẩu dễ dàng hơn và chi phí giảm hàng chục triệu NDT mỗi năm khi xuất khẩu vào thị trường New Zealand.

99% thương mại gỗ và giấy của New Zealand với Trung Quốc sẽ được miễn thuế khi hiệp định thương mại tự do mới được thực thi. Sau khi ký nâng cấp lên hiệp định thương mại tự do vào tháng 01/2022, New Zealand và Trung Quốc đã thông qua hiệp định nâng cấp và ngày khởi động vào đầu tháng 2/2022. Thỏa thuận nâng cấp hiện đại hóa thỏa thuận thương mại tự do ban đầu trong năm 2008. Năm 2008, Trung Quốc đã ký FTA với New Zealand. Tháng 11/2019, hai bên thông báo kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài 3 năm về việc nâng cấp FTA và ký nghị định thư vào tháng 1/2021. New Zealand là quốc gia phát triển đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc, và Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand.

Việc ký kết thỏa thuận nâng cấp là một phần trong kế hoạch thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của New Zealand sau đại dịch Covid-19, bên cạnh đó các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do của New Zealand với Anh và Liên minh châu Âu cũng đạt được tiến triển tốt.

Thỏa thuận được nâng cấp bao gồm các cam kết mở cửa thị trường mới đối với hàng hóa và dịch vụ, cũng như các biện pháp tạo thuận lợi thương mại bổ sung. Thỏa thuận cũng loại bỏ thuế quan đối với 12 sản phẩm gỗ và giấy với trị giá khoảng 30 triệu USD trong giao dịch thương mại của Trung Quốc.

Ngoài ra, việc nâng cấp cũng bao gồm cập nhật một số quy định, bao gồm tăng cường hợp tác về hàng rào kỹ thuật biên giới đối với thương mại, cũng như các quy định mới về chính sách cạnh tranh, thương mại điện tử và mua sắm chính phủ.

Gỗ Việt