Cameroon tăng thuế xuất khẩu gỗ tròn

17/01/2022 10:34
Cameroon tăng thuế xuất khẩu gỗ tròn

Theo Trung tâm gỗ nhiệt đới (ITTO), trong dự thảo ngân sách năm 2022, Cameroon đã đưa ra quyết định tăng thuế suất xuất khẩu gỗ tròn, điều này sẽ cho phép nước này tạo thêm nguồn thu.

Biện pháp này phù hợp với quyết định của CEMAC về việc đánh thuế nặng vào xuất khẩu gỗ tròn để khuyến khích chế biến trong nước. Việc tăng thuế vẫn chưa đủ để chống lại nạn phá rừng và biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.

Trong tin tức liên quan, một sáng kiến chống phá rừng và buôn bán gỗ bất hợp pháp đang được đưa ra ở lưu vực Congo. Tổ chức Chứng nhận Rừng Liên Phi (PAFC) và các đối tác đã tạo ra một chương trình cấp chứng chỉ khu vực cho lưu vực Congo. PAFC lưu vực Congo được thực hiện với sự đóng góp của Chương trình xác nhận chứng chỉ rừng (PEFC) và Hiệp hội kỹ thuật gỗ nhiệt đới quốc tế (ATIBT).

Gỗ Việt