Cảnh bảo của Liên minh Châu Âu (EU) về bao bì bằng gỗ xuất khẩu sang EU

11/06/2015 09:09
Cảnh bảo của Liên minh Châu Âu (EU) về bao bì bằng gỗ xuất khẩu sang EU

Từ đầu  năm 2014, Tổng vụ sức khỏe và  Người  tiêu dùng (DG SANCO) đã nhận được thông báo từ một nước thành viên EU phát hiện vi khuẩn gây hại trong gỗ dùng làm bao bì đóng gói hàng xuất khẩu từ Việt nam sang EU. 

 

Theo Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật (IPPC), bao bì hàng xuất khẩu bằng gỗ cần được sấy ở nhiệt động cao nhằm diệt vi khuẩn gây hại và đóng tem kiểm định an toàn của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu. Qua theo dõi, đến nay, DG SANCO nhận thấy bao bì hàng xuất khẩu bằng gỗ từ Việt nam chưa được đóng tem kiểm định này theo quy định của IPPC. 

Theo quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) nếu phát hiện vi khuẩn  gậy hại trên 05 mẫu hàng nhập  khẩu liên tiếp từ một  nước vào EU trong thời gian 1 năm thì EC sẽ ra lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng này vào EU.

Nếu sự việc này xảy ra có thể bao bì hàng xuất khẩu bằng gỗ của Việt Nam sẽ không được sử dụng để xuất khẩu sang các nước EU. Do vậy các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt nam xuất khẩu vào thị trường EU  cần tuân thủ quy định của EC về việc xử lý gỗ trước  khi làm bao vì hàng xuất khẩu.

Gỗ Việt