Hội nghị xúc tiến đầu tư chế biến gỗ và lâm sản các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

27/09/2022 08:48
Hội nghị xúc tiến đầu tư chế biến gỗ và lâm sản các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ chủ trì tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư chế biến gỗ và lâm sản vào các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc”.

1. Nội dung: Đánh giá thực trạng tình hình phát triển chế biến gỗ, lâm sản và bàn giải pháp thu hút doanh nghiệp hợp tác, liên kết đầu tư vào chế biến gỗ, lâm sản tại các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025
2. Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 30/9/2022 
3. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang, Số 207 Bình Thuận, Thành phố Tuyên Quang
4. Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp
5. Thành phần:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng cục Lâm nghiệp; Vụ Kế hoạch – Bộ NN&PTNT; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc.
- Đại diện các Hiệp hội Gỗ; một số doanh nghiệp chế biến, thương mại gỗ và lâm sản; các doanh nghiệp trồng rừng.
- Đại diện các hộ nông dân trồng rừng, thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

(Đại biểu đăng ký tham dự liên hệ Bà Vũ Thị Trang, Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp (Điện thoại: 0984.405.989; Email: huyentrang12987@gmail.com) trước ngày 27/9/2022.

Chương trình Hội nghị chi tiết tham khảo tại Phụ lục kèm theo.

Gỗ Việt